tuz@aed.kpi.ua
(044) 204-98-93

Чому слід обирати АЕД

Абітурієнт АЕД ВКонтакте    Абітурієнт АЕД facebook

Абітурієнт АЕД в Telegram    Абітурієнт АЕД в Twitter

Чому слід обирати АЕД

 

кафедра автоматизації експериментальних досліджень

пропонує навчання за спеціальністю:

 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

Освітня програма (Спеціалізація): Інформаційні вимірювальні технології та системи

 

Завантажити інформаційні матеріали (2018)    Попередня версія

Презентація кафедри АЕД

 

 

Увага, абітурієнте! Запрошуємо тебе до сфери інформаційних технологій.

На тебе чекає кафедра Автоматизації експериментальних досліджень (АЕД) ПБФ. Наша спеціалізація – «Інформаційні вимірювальні технології та системи» (спеціальність: 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» на Приладобудівному факультеті (ПБФ), галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування»). Ліцензований обсяг прийому на спеціалізацію «Інформаційні вимірювальні технології та системи»75 чоловік.

Спеціалізація вказується при поданні оригіналів до Приймальної комісії після отримання рекомендації на 152 спеціальність на ПБФ.

Ми готуємо фахівців для роботи в галузі саме інформаційних технологій – ІТ-фахівців. Наш напрям – це комп’ютерні системи для одержання кількісної інформації безпосередньо від об’єкта, що вивчається та її обробки. В таких системах засоби вимірювальної техніки є частиною комп’ютерних комплексів. Тобто, це комп’ютерні системи автоматизації випробувань, контролю, діагностування, вимірювань, спостереження, прогнозу та попередження, управління, експерименту в різних сферах науки та техніки.

 

Ми маємо істотні переваги перед традиційними ІТ-спеціальностями в тих галузях, де програмне забезпечення безпосередньо взаємодіє з апаратною частиною комп’ютерної системи. Тому так багато наших випускників працюють як розробники вбудованого програмного забезпечення, системного програмного забезпечення, драйверів, мобільних пристроїв, обробки сигналів, звуку та зображень, телекомунікаційних пристроїв, автомобільних, авіаційних та космічних систем, систем автоматизації виробництва, екологічного моніторингу, обробки даних. Про свої місця роботи розповідають наші студенти-шестикурсники: http://aed.kpi.ua/entry/interview.

Наші випускники успішно працюють в Україні та за кордоном і в традиційних ІТ-сферах розробки прикладного та системного програмного забезпечення, електронного та вимірювального обладнання в галузях ІТ та електроніки, контролю якості, стандартизації та сертифікації. Біля 150 фото наших випускників з місцями їх роботи ти побачиш тут: http://aed.kpi.ua/entry/graduator.
Опис розробок наших випускників ти побачиш тут: http://aed.kpi.ua/entry/job.

 

Відповіді на питання

На питання абітурієнтів відповідає

доцент кафедри АЕД Богомазов Сергій Анатолійович:

Спеціалізація: Інформаційні вимірювальні технології та системи

Спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

 

Чого і як навчають студентів на кафедрі автоматизації експериментальних досліджень?

Кафедра з самого початку була створена, щоб готувати фахівців з поглибленим знанням комп’ютерних технологій. Ми готуємо спеціалістів в галузі саме інформаційних технологій – ІТ-спеціалістів. Наша галузь – це комп’ютерні системи для одержання кількісної інформації безпосередньо від об’єкта, що вивчається та її обробки. В таких системах засоби вимірювальної техніки об’єднані з комп’ютерними комплексами. Об’єктом-джерелом інформації можуть бути промислові об’єкти, технологічні процеси, транспортні засоби, енергосистеми, газопроводи, космічні апарати, авіаційні системи, біологічні об’єкти, медичне обладнання, джерела звуку та зображення та інше. Тобто, це комп’ютерні системи автоматизації випробувань, контролю, діагностування, вимірювань, спостереження, прогнозу та попередження, експерименту в різних галузях промисловості, науки та техніки.

Для розробки таких систем необхідно створити апаратні та програмні засоби одержання сенсорних даних. Потрібно перетворити сигнали з зовнішнього світу в цифровий вигляд для їх обробки комп’ютерними засобами. Тому наші студенти вивчають грунтовні курси мікропроцесорів, електроніки, вимірювальних засобів. Сучасні засоби одержання експериментальних даних – це  складні мікропроцесорні системи із своїми операційними системами реального часу (RTOS), спеціалізованими мережами, інтерфейсами, вбудованим програмним забезпеченням. Наші студенти навчаються розробляти програмне та апаратне забезпечення таких вбудованих  систем (Embedded System) на базі архітектур х51, AVR, MSP430, ARM/Cortex, DSP з використанням технологій Assembler/С/С++/Embedded Java, вивчають засоби їх комп’ютерного проектування (xCAD, Multisim, Proteus).

Другий напрям підготовки – програмування та інформаційні технології комп’ютерної обробки експериментальних даних. Для комп’ютерної обробки, збереження, відображення, передачі експериментальних даних використовуються всі основні сучасні  технології програмування. Наші студенти вивчають системне та прикладне програмування (Assembler, С/C++/C#, Java), програмування баз даних (Oracle, ADO.NET), клієнт-серверні технології (ASP.NET, JavaEE), мережеве, Інтернет-програмування, Web-технології (HTML/CSS/JS), розробку вбудованого/мобільного програмного забезпечення (Android, RTOS), цифрову обробку сигналів (DSP), методи обробки даних, системні та вимірювальні технології (Matlab, LabVIEW).

Третій блок дисциплін – дисципліни системного та вимірювального спрямування. В них вивчається, як забезпечити необхідні характеристики комп’ютерних інформаційних вимірювальних систем (точність, швидкість, завадостійкість, вірогідність контролю, метрологічна надійність) шляхом відповідних апаратних, алгоритмічних та програмних рішень.

 

 

Наші лабораторії обладнані сучасною матеріальною базою. Її надають нам наші фірми-партнери, з якими кафедра співробітничає та де працюють багато наших випускників. Це фірми Motorola, National Instruments, Texas Instruments, Analog Devices, Infopulse, Mindspeed, Melexis, Promsat, VD MAIS. Більше на сторінці Лабораторії та обладнання.

Більшість наших студентів бере активну участь в науково-дослідних проектах кафедри. Науковці кафедри разом із студентами виконали ряд важливих наукових розробок, серед яких – комп’ютерні системи дослідження  літальних апаратів для АНТК “Антонов” та комп’ютерні системи дослідження корабельних радіотехнічних засобів; програмне забезпечення для центру управління космічними польотами; комп’ютерні системи контролю апаратів звукозапису; програмні засоби моделювання фізіологічного стану людини в умовах динамічних перевантажень; системи комп’ютерної вібродіагностики електричних турбін; комп’ютерні системи дослідження електричних та магнітних полів; комп’ютерні системи цифрової обробки звуку та зображень; комп’ютерні системи відтворення еталонних величин; системи віддаленого Інтернет-доступу до обладнання на базі вбудованих Web-мікросерверів; комп’ютерні системи обробки телеметричної інформації та інше. Більше інформації в розділі Наука.

Багато курсових та дипломних робіт виконується на базі цих проектів, при їхньому захисті демонструються діючі макети розробок, а студенти одержують на момент випуску досвід роботи над реальними проектами, який вказується у резюме. Кожен рік проводяться студентські наукові конференції, де студенти одержують досвід публічних виступів. Більше інформації на сторінках Студентські конференції та Конференції. Біля 70% випускників-бакалаврів продовжують навчання в магістратурі на бюджетних місцях (середній показник по інших кафедрах – 30-50%). Кращі студенти продовжують навчання в аспірантурі та захищають дисертації кандидатів наук (Ph.D). Все це значно підвищує шанси наших випускників при пошуку місця роботи. З описами дипломних проектів наших студентів   можна ознайомитись за посиланням http://aed.kpi.ua/entry/description

Детальніше про місця роботи наших студенів та випускників на сторінці:

Портрет випускника та Місця роботи випускників кафедри.

 

Ким і де я буду працювати після закінчення навчання?

 

Ми готуємо наших випускників для роботи в галузі інформаційних технологій. Більшість наших випускників працюють в ІТ-галузі. Універсальна підготовка дає їм змогу працювати в сфері розробки та експлуатації як програмного, так і апаратного забезпечення комп’ютерних систем автоматизації в галузі збору та обробки даних, досліджень, прогнозування, контролю, випробувань об’єктів та процесів в сферах промисловості, медицини, транспорту, авіації та космонавтики, зв’язку, оборони, торгівлі, освіти, науки, екологічного моніторингу, фінансів тощо.

Це розробники прикладного серверного та клієнтського програмного забезпечення, фахівці з мануального та автоматизованого тестування і якості програмного забезпечення (QA), системні програмісти, програмісти баз даних, системні адміністратори, розробники програмного та апаратного забезпечення комп’ютерних систем збору та аналізу даних, спеціалісти з розробки та підтримки комп’ютерних, мережевих та телекомунікаційних комплексів, спеціалісти з супроводження складних програмних систем, спеціалісти з бізнес-аналізу, аналізу даних та штучного інтелекту.

Це розробники систем автоматизації виробництва та технологічних процесів, фахівці з обробки зображень та відео, звуку, сенсорних даних і різноманітних інших сигналів, розробники апаратно-програмного забезпечення медичного обладнання, вимірювальних систем, робототехнічних систем, транспортних засобів, розробники програмного та апаратного забезпечення мобільних пристроїв, вбудованих систем, розумних будинків, систем Інтернету речей, спеціалісти з маркетингу та менеджменту в галузі електроніки та ІТ.

Детальніше про напрями кар’єри наших випускників в ІТ-галузі дивись тут.

Ринок праці для наших випускників дуже великий – в Україні  понад 1000 IT-компаній, більше 100 дослідницьких R&D-центрів (більше інформації дивись тут). За 2015 рік за оцінками IT-фахівців і IT-компаній об’єм експорту ІТ-продукції склав $ 2,5 млрд., зайняв третє місце після агросектора і металургії та перевищив експорт продукції хімічної промисловості.

На порталі HeadHunter-Україна названо найбільш перспективні професії майбутнього.  В першу чергу, неможливо уявити сучасний світ без IT-фахівців, професія яких є найперспективнішою. Також актуальними будуть інженерні спеціальності, без розвитку яких неможливий науково-технічний прогрес. Розуміючи, що запас природних копалин обмежений, вчені роблять ставку на альтернативні джерела енергії. Тут на допомогу прийдуть архітектор енергонульових будинків, який спроектує енергетично автономні будівлі, або будівельник “розумних” доріг, який створить дорожнє покриття з датчиками контролю стану асфальту, наладчик енергомереж. Всі ці напрями потребують одержання та обробки сенсорної інформації, тобто це також галузі для роботи наших випускників.

Детальніше про місця роботи наших студенів та випускників на сторінці:Портрет випускника та Місця роботи випускників кафедри.

 

Скільки я буду заробляти?

 

Рівень заробітної плати наших випускників в декілька разів перевищує середні показники по країні та наближується до європейського рівня. ТОП-100 найдорожчих вакансій традиційно практично повністю належить ІТ-спеціалістам. У гонитві за фахівцями роботодавці активно пропонують високі зарплати, вигідні умови праці, соціальні гарантії і приємні бонуси. Наприклад, безкоштовні обіди, навчання, час для власних проектів.

В таблиці наведено усереднені дані про заробітні плати в цій галузі.

Такий високий рівень заробітної плати пояснюється великим об’ємом експорту ІТ-продукції та великою кількістю закордонних замовників в цій галузі. Багато наших випускників працюють в інтернаціональних колективах розробників, розподілених по всьому світу.

Детальніше про рівень заробітної плати наших випускників дивись тут та тут.

 

Чим ви відрізняєтесь від інших?

 

Наші студенти одержують грунтовну підготовку як в галузі розробки програмного забезпечення та обробки експериментальних даних, так і в галузі електроніки та апаратного забезпечення комп’ютерних систем. Тому ми маємо істотні переваги перед традиційними ІТ-спеціальностями в тих галузях, де програмне забезпечення безпосередньо взаємодіє з апаратною частиною комп’ютерної системи – пристроями вводу-виводу даних, периферійними пристроями, мережевими та телекомунікаційними системами, інтерактивними користувацькими пристроями, пристроями мультимедіа, пристроями обробки звуку, зображення, інших сигналів, пристроями розпізнавання мови, сенсорними системами, медичними пристроями, мобільними пристроями, системами Інтернету речей (Internet of Things) тощо.

Тому так багато наших випускників працюють в галузях розробки вбудованого програмного забезпечення (Embedded System), системного програмного забезпечення, драйверів для нестандартного периферійного обладнання та мобільних пристроїв, програмного забезпечення систем обробки сигналів, звуку та зображень, телекомунікаційних пристроїв, розумних будинків, автомобільних систем, систем керування та автоматизації виробництва, екологічного моніторингу тощо. Наші випускники розробляють як програмне, так і апаратне забезпечення таких систем, що робить їх унікальними універсальними спеціалістами.

Підготовка в галузі обробки експериментальних даних дозволяє їм працювати розробниками програмного забезпечення та аналітиками даних в галузі обробки та аналізу великих об’ємів даних (Data Scientist / Data Analist / Machine Learning Engineer / Business Intelligence / Data Mining), реляційних баз даних (SQL) та спеціалізованих баз даних (noSQL).

 

 

Володіння сучасними комп’ютерними технологіями, електронікою та вимірювальними технологіями дозволяє їм успішно працювати і в традиційних ІТ-сферах розробки та супроводження прикладного та системного програмного забезпечення, електронного та вимірювального  обладнання, менеджменту та маркетингу в галузі ІТ та електроніки, галузях контролю якості, стандартизації та сертифікації.

Більше інформації про місця роботи наших студенів та випускників на сторінці:Портрет випускника та Місця роботи випускників кафедри.

 

Де проходить практика студентів?

 

Наші студенти стажуються у відомих ІТ-компаніях GlobalLogic, Samsung, Luxoft, Softheme, Ciklum, SoftServe, NetCracker, EPAM. Ми маємо договори про співробітництво в галузі проходження практики з багатьма підприємствами, серед яких ДП «Антонов», ДП «Укрметртестстандарт», ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, ДП «Київський НДІ гідроприладів», компанія «Мелексіс-Україна», компанія «Інфопульс», компанія  «Майндспід Текнолоджіз Україна», ТОВ «НВП Аеротехніка», Інститути НАНУ: Інститут фізики напівпровідників, Інститут електродинаміки, Інститут кібернетики, Інститут проблем моделювання в енергетиці, Інститут проблем міцності, Інститут клінічної радіології, Інститут електродинаміки, Інститут автоматики, Інститут фізіології, Інститут реєстрації інформації, Інститут електрозварювання ім. Патона, закордонні підприємства.

 

 

Під час практики студенти набувають досвід реальної роботи, який можна вказати в резюме. Багато з них продовжують співробітництво з цими підприємствами і після закінчення терміну практики для отримання досвіду та першого місця роботи. Детальніша інформація в розділі Місця практики.

 

Чи є можливість стажування студентів в інших країнах?

 

Кращі студенти кафедри проходять стажування за кордоном. Кафедра АЕД активно співпрацює з міжнародною організацією обміну студентами  IAESTE – The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience.

IAESTE заснована у 1948 році з ініціативи 10 європейських країн, серед яких: Англія, Франція, Німеччина, Швейцарія, Швеція, Бельгія. Організація працює під егідою ЮНЕСКО. На сьогодні до складу IAESTE входять 87 країн світу. З час своєї діяльності IAESTE забезпечила місцями стажування понад 500 тисяч студентів. Участь в програмі IAESTE дозволяє студентам проходити практику за кордоном, обмінюватися досвідом, а також отримувати нові знання. Згідно правил програми студенти з України зможуть пройти практику на провідних зарубіжних підприємствах. Кожна країна – член Асоціації збирає пропозиції від вузів, промислових, наукових та інших організацій для надання місць стажувань іноземним студентам і молодим фахівцям. Стажування є доповненням до університетської або інститутської освіти. Приймаючі підприємства виплачують стажистам зарплату, здатну покрити вартість життя протягом періоду стажування.

Наші студенти стажувались в Німеччині, Австрії, Швейцарії, Великобританії, Франції, Швеції, Іспанії, Португалії, США, Фінляндії, Польщі, Угорщині, Японії. На кафедрі АЕД  кожного року стажуються студенти з багатьох університетів Європи. Детальніше дивись в розділі Навчання за кордоном. Кафедра має діючі договори про співробітництво з Мюнхенським технічним університетом та Вищою технічною школою, м. Констанц( Німеччина), де стажуються наші студенти. Багато наших студентів продовжують навчання за кордоном для здобуття додаткової вищої освіти та одержання ступеня доктора філософії (PhD). Багато випускників працюють за кордоном за своєю спеціальністю, що засвідчує високий рівень підготовки на нашій кафедрі.

 

Чи навчусь я програмуванню ?

 

Tак, розробка програмного забезпечення є обов’язковою складовою підготовки фахівця із спеціалізацією Інформаційні вимірювальні технології та системи. Програмування вивчається кожний семестр з 1 по 6 курс – С/С++/С#, Embedded (Assembler/С/С++), JavaSE/ЕЕ/Android, бази данних/SQL, фронтенд/JS/PHP, Data Mining/Python, цифрова обробка сигналів (Matlab, С/DSP), Linux/scripting. Для комп’ютерної обробки, збереження, відображення, передачі експериментальних даних використовуються всі основні сучасні комп’ютерні технології. В більшості курсових проектів, у всіх дипломних роботах, проектах, магістерських дисертаціях розробка програмного забезпечення є обов’язковою частиною.

Наші студенти вивчають системне програмування для сучасних операційних систем (на базі С/С++, Assembler), сучасні технології прикладного програмування (на базі C++/С#  та Java), програмування баз даних (SQL, Oracle, ADO.NET), клієнт-серверні технології (ASP.NET, JavaEE), мережеве та Інтернет-програмування (Linux, HTML/CSS/JS), Web-технології (ASP.NET, JavaEE), вбудоване/мобільне програмне забезпечення (Java/Android, RTOS), цифрову обробку сигналів (процесори DSP, Matlab), комп’ютерне проектування (xCAD), розробку алгоритмів обробки даних та комп’ютерне моделювання (Matlab, LabVIEW).

 

 

Комплексне володiння цими знаннями дозволяє фахiвцям розробляти програмне забезпечення комп’ютерних систем дослiджень, контролю, прогнозування; автоматизувати науковий та технiчний експеримент, процес випробувань, виконувати моделювання i оптимізацію об’єктiв та процесів, розробляти експертнi системи, програмні засоби локальних та глобальних обчислювальних мереж.

Це забезпечує конкурентноспроможність наших випускників на ринку праці в галузі сучасних інформаційних технологій.

Детальніше про наших випускників на сторінці Портрет випускника  та Місця роботи випускників кафедри.

 

Працевлаштування по закінченню навчання

Випускники кафедри АЕД працевлаштовуються в ІТ-компанії, на малі та середні підприємства, державні та комерційні фінансові, плануючі, керуючі, силові структури, акціонерні банки, виробничі та науково-впроваджувальні фірми. Наші випускники працюють в Microsoft, Texas Instruments, Samsung, AMD, General Motors, Infineon, Sony, Ubisoft, AVID, General Electric, Siemens, Ericsson, Motorola, Dell, IBM, EPAM, SoftServe, Luxoft, GobalLogic, Ciklum…

Детальніше

 

Дні відкритих дверей

Детальне знайомство з спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Інформаційні вимірювальні технології та системи):

 

Загальноуніверситетський “День відкритих дверей”

16 лютого 2019 року з 9.00 до 15.00 відбудеться загальноуніверситетський День відкритих дверей. Запрошуємо школярів та їх батьків.

В програмі:

09.00 – реєстрація учасників (Державний політехнічний музей, корпус 6)
09.00 – інформація про навчальні підрозділи біля столів  та стендів з профорієнтаційними матеріалами,

майстер-класи (Державний політехнічний музей, корпус 6).

11.00 – 12.00

12.00 – 15.00

– загальні збори у Великій фізичній аудиторії (корпус 1)

– “Дні відкритих дверей” факультетів/інститутів.

12.00 – День відкритих дверей кафедри автоматизації експериментальних досліджень (АЕД) в 214 ауд. 18 корп. В аудиторії 214 корпусу 18 ви познайомитесь з особливостями підготовки ІТ-фахівців з ІНФОРМАЦІЙНИХ вимірювальних ТЕХНОЛОГІЙ та систем на кафедрі АЕД та науковими розробками кафедри. Кафедра Автоматизації Експериментальних Досліджень(АЕД) готує ІТ-фахівців з комп’ютерних системи збору та обробки сенсорних даних в рамках спеціальності 152 (Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка) на Приладобудівному факультеті (ПБФ). Це комп’ютерні системи автоматизації випробувань, контролю, діагностування, вимірювань, моніторингу, прогнозу та попередження, управління, медичних досліджень, Інтернету речей…

 

15.12.2018 Загальноуніверситетський “День відкритих дверей”

15 грудня 2018 року з 9.00 до 15.00 відбудеться загальноуніверситетський День відкритих дверей. Запрошуємо школярів та їх батьків.

В програмі:

09.00 – реєстрація учасників (корпус 6)
09.00 – 11.00 – спілкування з представниками факультетів біля стендів (корп.6),
– консультації від Приймальної комісії, підготовчих курсів,
– екскурсії до відділу історії авіації і космонавтики Державного політехнічного музею.
11.00 – 11.50 – загальні збори у Залі засідань Вченої ради (корп.1)

12.00 – День відкритих дверей кафедри автоматизації експериментальних досліджень (АЕД) в 214 ауд. 18 корп. В аудиторії 214 корпусу 18 ви познайомитесь з особливостями підготовки ІТ-фахівців з ІНФОРМАЦІЙНИХ вимірювальних ТЕХНОЛОГІЙ та систем на кафедрі АЕД та науковими розробками кафедри. Кафедра Автоматизації Експериментальних Досліджень(АЕД) готує ІТ-фахівців з комп’ютерних системи збору та обробки сенсорних даних в рамках спеціальності 152 (Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка) на Приладобудівному факультеті (ПБФ). Це комп’ютерні системи автоматизації випробувань, контролю, діагностування, вимірювань, моніторингу, прогнозу та попередження, управління, медичних досліджень, Інтернету речей…

 

29.10-02.11.2018 | 10.00-12.30 Осінні канікули в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» запрошує старшокласників, батьків, вчителів до зустрічі під час осінніх канікул. Щоденно, з 29 жовтня до 2 листопада, на вас чекають факультети та інститути Університету.
10.00 – зустрічаємося у Державному політехнічному музеї (пр.Перемоги, 37, корп.6). У програмі – екскурсія, знайомство з історією «Київської політехніки».
10.30 – 12.00 – знайомство з факультетами та інститутами КПІ ім. Ігоря Сікорського.
12.00 – 12.30 – екскурсія у Науково-технічній бібліотеці.
Абітурієнтів кафедри Автоматизації Експериментальних Досліджень(АЕД) чекаємо в четвер, 1 листопада о 10-30 біля Політехнічного музею. В аудиторії 214 корпусу 18 ви познайомитесь з особливостями підготовки ІТ-фахівців з ІНФОРМАЦІЙНИХ вимірювальних ТЕХНОЛОГІЙ та систем на кафедрі АЕД та науковими розробками кафедри.
Кафедра Автоматизації Експериментальних Досліджень(АЕД) готує ІТ-фахівців з комп’ютерних системи збору та обробки сенсорних даних в рамках спеціальності 152 (Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка) на Приладобудівному факультеті (ПБФ). Це комп’ютерні системи автоматизації випробувань, контролю, діагностування, вимірювань, моніторингу, прогнозу та попередження, управління, медичних досліджень, Інтернету речей…http://kpi.ua/node/16526

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 

м. Київ, ст. м. “Політехнічний інститут”, корпус 18 (вул. Борщагівська 126), кімната 214