tuz@aed.kpi.ua
(044) 204-98-93

Історія

Кафедра автоматизації експериментальних досліджень(АЕД)  готує фахівців за спеціалізацією  «Інформаційні вимірювальні технології та системи» в рамках спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка на Приладобудівному факультеті (ПБФ). Завідуючий кафедри – професор, доктор технічних наук Юліан Михайлович Туз

Кафедра була створена в 1978 році на факультеті електроприладобудування та обчислювальної техніки КПІ (нинішній ФІОТ- факультет інформатики та обчислювальної техніки) для поглибленої комп’ютерної підготовки фахівців з автоматизації технічних експериментів та випробувань. Потім кафедра АЕД була частиною ФАКС (факультет авіаційних і космічних систем). Зараз ми на ПБФ (приладобудівний факультет).

Сьогодні кафедра готує спеціалістів з програмування, комп’ютерної техніки та електроніки для розробки та експлуатації комп’ютерних систем вимірювань, наукових досліджень і комплексних випробувань складних об’єктів.
Наші фахівці займаються комп’ютеризацією наукових та технічних експериментів, комп’ютерними системами випробувань та досліджень зразків нової техніки та нових технологій, комп’ютерним контролем та діагностикою складних технічних систем, комп’ютерними системами спостереження, прогнозування та моделювання технічних, біологічних та природних об’єктів, розробкою метрологічних та атестаційних засобів стандартизації та сертифікації.

Комп’ютерні системи досліджень  та випробувань є невід’ємною частиною засобів розробки та експлуатації сучасних космічних та авіаційних комплексів, військових та цивільних електронних систем, енергетичних та нафтогазових комплексів, систем зв’язку, медичного обладнання, транспортних засобів, машинобудівної та приладобудівної техніки.

Комп’ютерні системи спостереження та прогнозу використовуються для контролю за навколишнім середовищем в екології, нагляду за машинним обладнанням та технологічними процесами в виробництві, контролю за станом пацієнтів в медицині, спостереженнння за станом об’єктів в біології, контролю та захисту інформації в банківсько-фінансовій сфері.

Сучасні системи автоматизації об’єднані в потужні комп’ютерні мережі. На вищому рівні ієрархії знаходяться інформаційно-пощукові та експертні системи, що обслуговують бази даних та знань, керують процесами  досліджень та випробувань, автоматизують процеси приняття рішень.

Розробляють такі системи та працюють з ними наші випускники. Майбутні фахівці набувають на кафедрі грунтовних знань з електроніки, комп’ютерної техніки, програмування, моделювання та  автоматизації проектування, вимірювальної техніки.

Співробітники кафедри опублікували більше 10 підручників та монографій, отримали більше 500 авторських свідоцтв, мають 4 закордонні патенти.  Серед опублікованих- монографії  “Структурні методи підвищення точності вимірювальних пристроїв”, “Планування та організація вимірювального експерименту”, “Системи автоматиза¬ції експериментальних досліджень в аеродинамічних трубах”, “Автоматизація проектування вимірювальних пристроїв”.

Науковці кафедри виконали ряд важливих наукових розробок, серед яких- комп’ютерні системи дослідження  літальних апаратів для АНТК “Антонов” та комп’ютерні системи дослідження корабельних радіотехнічних засобів; програмне забезпечення для центру управління космічними польотами; комп’ютерні системи контролю апаратів звукозапису, програмні засоби моделювання фізіологічного стану людини в умовах динамічних перевантажень, системи комп’ютерної вібродіагностики електричних турбін, комп’ютерні системи цифрової обробки звуку та зображень, комп’ютерні системи відтворення еталонних величин, системи віддаленого Інтернет-доступу до обладнання на базі вбудованих WEB-мікросерверів та інше.

Розробки кафедри відзначені медалями ВДНГ СРСР, відомчими та міжнародними преміями та дипломами. В 1994 та 2003  роках група викладачів кафедри разом з співробітниками АНТК “Антонов” та інституту кібернетики ім.. В.М. Глушкова НАН України удостоєні Державних премій України.

Кафедра має філії в Інститутi кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, на виробничому об’єднанні ім. С.П. Корольова, активно співпрацює з АНТК “Антонов”, КБ «Південне».  На кафедрі працює інженерно-навчальна лабораторія вбудованих комп’ютерних систем фірми “Моторола”, лабораторії фірм National Instruments та Texas Instruments. Тут під час навчання, виробничих практик, виконання курсових та дипломного проектів студенти беруть участь у розробленні нових зразків сучасної техніки.

Кращі студенти кафедри проходять практику в Німеччині, Франції, Іспанії, Португалії, Швеції. На кафедрі  кожного року стажуються студенти з багатьох університетів Європи.


Наукові розробки

 1. Серія вольтметрів змінного струму В3-20, В5-1, В5-2, Ф584, Ф230, В3-45, В3-46, В3-48, В3-48А, В3-59, ВК3-66. Серійний випуск з 1970 по 1992 рік на заводах ВО імені С.П.Корольова, м. Київ, Точелектроприлад, м. Київ, Точприлад, м. Омськ, Пунане РЕТ, м. Таллін. Мілівольтметр В3-59, серійний випуск якого розпочався в 1983 році, до цього часу неперевершений в світі за сукупністю технічних характеристик.
 • Створення комплекту апаратури військового еталону одиниці електричної напруги змінного струму за державним замовленням Департаменту розробок та закупівлі озброєння та військової техніки Міноборони України.
 • Системи контролю радіоелектронної апаратури для підприємств Києва, Саратова, Зеленограду, Тамбова, Нижнього Новгороду, Москви, в тому числі ЦКБ “Астрофізика”, НДІ ЕА, “Маяк”.
 • Розробка та макетування блоків переносного приладу для контролю залишкових напруг в конструкціях з ферромагнітних сталей і сплавів за замовленням ТОВ “ДС” (м. Нікополь).
 • Програмне забезпечення для центру керування польотами космічних апаратів та станцій супроводження морського базування. В 1980-1992 роках впроваджена на  ЦКП м. Калінінград, судні “Ю.Гагарін”, кораблях типу “Адоніс”.
 • Дооснащення та поставка мобільного контрольно-вимірювального полігону. Міжнародний контракт з ДП “Укрспецекспорт” та Далянським дослідницьким інститутом вимірювання та керування (Китай). 
 • Апаратура розпізнавання цілеспрямованих та нецілеспрямованих завад. Впроваджена на північному морському флоті СРСР (1987-1992 рр.).
 • Апаратура стимуляції продуктивності нафтогазових свердловин на основі збудження резонансних коливань в свердловинах глибиною 3-5 км. 
 • Системи неруйнівного контролю ємностей під великим тиском на основі акусто-електронної емісії (1988-1991).
 • Система дослідження моделей рухомих об’єктів в аеродинамічній трубі. Впроваджена на АНТК ім. Антонова, м. Київ.
 • Розробка та виготовлення ультразвукових п’єзоелектричних імерсійних датчиків для систем автоматизованого контролю колісних пар вагонів за замовленням ДП “ДКТБ ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАНУ” (м. Київ).