tuz@aed.kpi.ua
(044) 204-98-93

Впровадження

Розробки, які впроваджено за межами ВНЗ

 

2018

Результати НДР за договором № 27/01-НП «Дослідження та розробка експериментальних зразків систем телеметричних вимірювань мініатюрних літальних засобів» від 06.03.2015 р. застосовуються сумісно з ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» (Акт приймання-передачі №1 від 15.02.2018 р.). Розроблена конструкторська документація та виготовлені дослідні зразки систем телеметричних вимірювань мініатюрних літальних засобів. Система дозволяє скоротити витрати на експериментальні дослідження нових зразків озброєння в 10 -20 разів.

 

2017

  1. Результати НДР 2910п «Розподілені системи збору експериментальних даних на базі віртуальних ІР-модулів» застосовуються сумісно з China Machinery Investment Group LTD, Гонконг, КНР (Акт приймання-передачі №2 від 30.11.2016 р.). Розроблено програмне забезпечення системи збору даних для дослідження електричних та магнітних полів. Розробка дозволяє зменшити кількість просторових вимірювань та витрат на супутнє обладнання в 2,5-3 рази.
  2. Результати НДР за міжнародним контрактом № 26J/15-2014 CMIG/1226UR від 30.12.2014 р. «Визначення місцезнаходжень та інтенсивностей джерел підводних землетрусів» застосовуються сумісно з China Machinery Investment Group LTD, Гонконг, КНР (Акт приймання-передачі №2 від 30.11.2016 р.). Розроблене програмне забезпечення для визначення місцезнаходжень та інтенсивностей джерел підводних землетрусів. Розробка дозволяє підвищити точність місцезнаходження джерел фізичних полів в 2,5-3 рази, що сприяє зменшенню кількості просторових вимірювань та, в результаті, зменшенню витрат на супутнє обладнання.
  3. Результати НДР за договором № 01/11-НП від 01.11.2016 р. «Розробка ескізного проекту уніфікованого вимірювального модуля та КПА» застосовуються сумісно з ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» (Акт приймання-передачі №1 від 280.04.2017 р.). Розроблено ескізний проект уніфікованого вимірювального модуля та КПА малогабаритних літальних засобів.

 

2015

Результати НДР 2728п «Мережеві інтелектуальні Web-орієнтовані системи збору даних на основі Java-мікросерверів» застосовуються сумісно з підприємством ТОВ «Фірма ІТС» (м. Київ, дог. №95/2012), науково-виробничою компанією «Аватар» (м. Київ, дог.07/2011-2012), КБ «Південне» (дог. №03/31-НП від 31.03.2015 р.) для моніторингу стану технічних об’єктів на базі мікроконтролерних мережевих технологій.

 

2014

Назва та автори розробкиПоказники які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефектМісце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)Практичні результати, які отримано ВНЗ від впровадження (обсяг отриманих коштів, налагоджено подальшу співпрацю
Розробка системи аудита інформаційно вимірювальних розподілених систем

Самарцев Ю.М.
Забезпечення системно та програмно незалежних протоколів та інтерфейсів аудит систем, розподілених на території міста.

Економічний ефект від застосування створених програмно-апаратних засобів більше 100 тис. грн.
ТОВ «Фірма ІТС»; Україна, 04071, Київ, вул. Верхній Вал, 2Зразки передані підприємству для впровадження, документація та програмне забезпечення проходить тестові випробовування та перевірку
Створення та впровадження серії прецизійних широкосмугових системно орієнтованих мультиметрів напруги змінного струму

Туз Ю.М.
Похибка при вимірюванні напруги змінного струму становить 0,01 % в діапазоні до 100 кГц і більше широкому діапазоні (у світових аналогів – 0,01 % в діапазоні частот до 1 кГц, 0,02 % до 30 кГц відповідно), крім того розширені функціональні можливості завдяки введенню опції вимірювання активної потужності в тому числі сильно спотворених сигналах без похибки від власного споживання.

Економічна привабливість полягає в появі більш досконалого засобу вимірювання, який може замінити робочий еталон напруги змінного струму. Прилад більш продуктивний, не вимагає дорогого обладнання.
ПАО «Компания РОСТОК» общество с ограниченной ответственностью «Росток–прилад лтд», Україна, 03680, Київ, бул. І.Лепсе, 4Результати роботи впроваджені при модернізації приладу Ф5053 та в пристрої керування роботою станків з числовим програмним управлінням ВС 5051.