tuz@aed.kpi.ua
(044) 204-98-93

НАУКА

Науковий напрям

Відповідальна за науковий напрям кафедри АЕД: доц. Добролюбова М.В.

 

Сучасні розробки

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ТРАЕКТОРНИХ ВИМІРЮВАНЬ ВІДОКРЕМЛЮВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

МАЛОГАБАРИТНИХ ЛІТАЮЧИХ ЗАСОБІВ

 

АПАРАТНО-ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПОБУДОВИ МІКРОКОНТРОЛЕРНИХ ETHERNET-СИСТЕМ

ЗБОРУ ДАНИХ НА ОСНОВІ ВІДКРИТОГО СТАНДАРТУ LXI

 

ДЕФЕКТОСКОПИ-ТОМОГРАФИ З ЕЛЕКТРОННИМ СКАНУВАННЯМ ПРОМЕНЯ НА ОСНОВІ

П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ФАЗОВАНИХ АНТЕННИХ РЕШІТОК

   

 

ВІЙСЬКОВИЙ ВТОРИННИЙ ЕТАЛОН ОДИНИЦІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ НАПРУГИ ВІД 0,1 В ДО 1000 В

ЗМІННОГО СТРУМУ В ДІАПАЗОНІ ЧАСТОТ ВІД 10 Гц ДО 30 МГц, ШИФР “БАТУМЕТР”

Реєстраційний номер в Реєстрі державних, первинних та вторинних еталонів:
ВВЕТУ 08-07-01-09

 

ВИМІРЮВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА СТЕНДУ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ ТАНКОВИХ

ДИЗЕЛІВ ТИПУ В-46

 

СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІЗНИЦІ КВАЗІПОСТІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ У

МОРСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 

СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ІНДУКЦІЇ СЛАБКОГО ЗМІННОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ

 

АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОМПЛЕКС УЛЬТРАЗВУКОВОГО НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ КОЛІСНИХ

ПАР ЗАЛІЗНИЧНИХ ВАГОНІВ

 

АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ВИПРОБУВАНЬ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НА

ЕЛЕКТРОМАГНІТНУ СУМІСНІСТЬ

 

ЛОКАЛЬНА АКТИВНА СИСТЕМА ПОДАВЛЕННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ В

РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ

 

ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ВІХРЕСТРУМОВОГО КОНТРОЛЮ

НЕРЖАВІЮЧОЇ ТРУБИ

 

АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ВИПРОБУВАНЬ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НА

ЕЛЕКТРОМАГНІТНУ СУМІСНІСТЬ

 

АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ВИПРОБУВАНЬ ЛАМПИ РУХОМОЇ ХВИЛІ

 

СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ

 

МІКРОІНВЕРТОР ДЛЯ СОНЯШНИХ БАТАРЕЙ

 

БЕЗКОЛЕКТОРНИЙ ДВИГУН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ (БДПС) ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ