tuz@aed.kpi.ua
(044) 204-98-93

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

На даний період часу кафедра АЕД має угоди про спільну науково-навчально-методичну діяльність з низкою зарубіжних навчальних закладів та фірм:

 • Вищою професійною школою м.Констанц (Німеччина) (співпраця в галузі наукових досліджень та навчання);
 • Далянським інститутом вимірювальної техніки (Китай)( співпраця в галузі наукових досліджень та навчання);
 • Технічним університетом м.Мюнхен (Німеччина) (наукова робота, стажування та переддипломна практика студентів та спеціалістів по програмі ДААД);
 • Вищою школою Циттау – Герліц (Німеччина) (співпраця в галузі наукових досліджень  за напрямом “Інформаційні вимірювальні системи”).

Кафедра АЕД підтримує зв’язки з багатьма зарубіжними навчальними закладами – університети міст Мюнхена, Хайльброна, Констанци, Університет бундесверу, Вища школа Zittau/Horlitz (Німеччина), університети міст Трієст (Італія), Зелена Гура (Польща), Харбін (Китай), Санта-Клара (Куба). Добрі стосунки у кафедри з PTB (Фізико-технічна служба Німеччини), IEEE (Інститут інженерів електротехніки та радіоелектроніки, США), Німецькою академічною службою (DААD), фірмами Universite de Bourgone (Франция), Національний інститут стандартів і технологій NIST (США), університет Магдебургу (Німеччина).

Кафедра АЕД активно співпрацює з Міжнародною асоціацією обміну студентами (IAESTE): кожен рік кращі студенти проходять технологічну та переддипломну практику по безвалютній формі обміну в Німеччині, США, Іспанії, Італії, Греції, Франції, Великобританії. На кафедрі проходили стажування студенти з Великої Британії, Німеччини, Італії, Швейцарії, Фінляндії.

Біля 10-15 % студентів проходять навчальні практики за кордоном (Німеччина, Австрія, Швеція, Великобританія, Угорщина, США), де отримують досвід роботи, збирають матеріали для виконання курсових та дипломних проектів. За останні роки в зарубіжних країнах стажувались студенти Мазевич, Ткач, Архіпова, Виноградов, Черняк К., Кокотенко, Довгич, Феоктистов, Сосуляка, Черняк Д., Сидорук, Тимощук, Барсук, Рековець, Чапалюк, Порхун, Єрко, Шинкарьова, Лебідь, аспіранти Кривченкова, Мосолаб та інші. Детальніше дивись в розділі Навчання за кордоном.

У зарубіжних країнах стажувались викладачі: проф. Туз Ю.М., доц. Зінченко В.П. У науково-творчих і ділових зарубіжних відрядженнях перебували викладачі: проф. Володарський Є.Т., проф. Туз Ю.М., доц. Зінченко В.П., доц. Шурпач С.А, доц. Добролюбова М.В. Професор кафедри АЕД Володарський Е.Т. був представникомУкраїни в якості «senior-member» в міжнародній організації IEEE.

Існують спільні наукові школи із зарубіжними партнерами: Технічний університет Мюнхену, Університет бундесверу (Німеччина), Університет Констанц (Німеччина).

Кафедра працює із зарубіжними партнерами над багатьма спільними науковими напрямками та темами:

 • науково-дослідні роботи за договором з Далянським дослідницьким інститутом вимірювання та керування (Китайська Народна Республіка);
 • договір “Розробка ватметра для вимірювання потужності витрат в індуктивних елементах при несинусоїдальному струмі” відповідно до КПКВ -5031080 “Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва”. В рамках договору 2 українських студента стажувались в Німеччині на протязі 6 місяців;
 • міжнародний контракт на стажування фахівців, замовник  Beijing United International Training and Consulting Center (UICC), (Китайська Народна Республіка);
 • міжнародний контракт на розробку системи сейсмічного моніторингу, замовник  China Machinery Investment Group Ltd, Гонконг, (Китайська Народна Республіка);
 • навчально-дослідницька лабораторія «National Instruments»(USA) НДІ АЕД НТУУ “КПІ”, яка впроваджена в навчальний процес при вивченні учбових курсів «Інформаційно-вимірювальні системи», «Основи теорії експерименту», «Основи теорії систем», «Метрологія та надійність» та ін.;
 • навчально-дослідницька лабораторія фірми «Motorola»(USA), яка впроваджена в навчальний процес при вивченні учбових курсів «Мікропроцесорні системи», «Цифрова обробка сигналів»;
 • навчально-дослідницька лабораторія фірми «Texas Instrument» (USA). Для проведення навчальних занять студентів при вивчені курсів «Цифрова обробка сигналів», «Цифрові системи передачі даних» та науково-дослідницької роботи  одержано та впроваджено в навчальний процес лабораторне обладнання фірми «Texas Instrument» (USA);
 • для проведення науково-дослідницької роботи студентів, виконання магістерських дисертацій  одержано та впроваджено в навчальний процес обладнання фірми Melexis (Бельгія);
 • для проведення навчальних занять студентів при вивчені курсу «Мікропроцесорні системи» та науково-дослідницької роботи  одержано та впроваджено в навчальний процес обладнання фірми Mindspeed Technologies (USA).

За останні роки магістр Барсук А. одержав першу премію в номінації «Магістерська робота» за роботу «Інформаційно-вимірювальна система «Solgenia» на базі технологій корпорації «National Instruments» на щорічному конкурсі студентських робіт з розробки засобів вимірювальної техніки з застосуванням технологій корпорації «National Instruments». Студенти Майоров Є., Порхун А. одержали першу премію в номінації «Лабораторний практикум» за роботу «Лабораторний практикум з кредитного модуля «Аналогові електронні пристрої» дисципліни «Електронні пристрої інформаційно-вимірювальної техніки» на основі системи схемотехнічного моделювання Electronic Workbench 5.12» на щорічному конкурсі студентських робіт з розробки засобів вимірювальної техніки з застосуванням технологій корпорації «National Instruments». Розроблений на кафедрі цикл лабораторних робіт  з дисципліни «Метрологія та надійність інформаційно-вимірювальних систем» (аспірант Козир О., науковий керівник Шантир Д.С.) зайняв перше місце у щорічному відкритому конкурсі з проектування та розробки засобів вимірювальної техніки із застосуванням технологій корпорації «National Instruments» у номінації «Кращий цикл лабораторних робіт».

За останні роки було кафедрою АЕД організовано та проведено ряд міжнародних  науково-технічні конференцій:

 • кафедрою АЕД разом з НМК МОН України проводиться щорічний міжнародний семінар «Невизначеність у вимірювальній техніці»
 • на базі кафедри АЕД проводиться щорічний навчально-методичний семінар (головуючий – завідувач кафедрою АЕД Туз Ю.М.) з використання технологій корпорації „National Instruments” за участю закордонних фахівців та загальною кількістю учасників біля 180 чоловік.

 

2015

 1. Обмін інформацією з Мюнхенським технічним університетом та Вищою технічною школою, м. Констанц.
 2. Підготовка угод щодо науково-технічного співробітництва між НТУУ «КПІ» ФАКС з:
  • Shenyang Aerospace University, довгостроковий договір, підписаний ректорами університетів.
  • AVIC the first aircraft institute (FAI), договір на стажування фахівців, довгостроковий (підготовлений).
 3. Робота в межах договору про співпрацю з Северо-Казахстанским государственным университетом им. М. Козыбаева. Договор довгостроковий, підписаний ректорами університетів.
 4. Підготовка проектних пропозицій за напрямками рамкової програми «Горизонт-2020», пошук партнерів:
  • Дослідження та розробка експериментальних зразків систем телеметричних вимірювань мініатюрних літальних засобів»;
  • «Дослідження алгоритмів керування потоком в аеродинамічних трубах»;
  • «Дослідження проблем та розробка принципів створення мікроспутників прикладного призначення».
 5. Робота в межах міжнародного контракту з Інститутом Автоматики та Вимірювання міста Далян (ІАВ), China Machinery Investment Group LTD (Гонконг, КНР).

 

2014

 1. Обмін інформацією з Мюнхенським технічним університетом та Вищою технічною школою, м. Констанц.
 2. Підготовка контрактів між НТУУ «КПІ» ФАКС стажування фахівців з:
  • AVIC the first aircraft institute (FAI) по темі «Проектування комплексів авіоніки з інтерфейсом Military Standart 1553B» з 1.12.2014 по 30.12.2014 р..
  • Shenyang Aerospace University на тему «Методи дослідження алгоритмів керування потоком в аеродинамічних трубах» з 1.01.2014 по 31.12.2016 р.
  • AVIC the first aircraft institute (FAI) разом з Shenyang Aerospace University на тему «Розробка механічних аеродинамічних вагів для транс звукової аеродинамічної труби».
 3. Підготовка угод щодо науково-технічного співробітництва між НТУУ «КПІ» ФАКС з:
  • Shenyang Aerospace University, довгостроковий договір, підписаний ректорами університетів (2012 р.).
  • AVIC the first aircraft institute (FAI), договір на підготовку фахівців, в тому числі магістрів, довгостроковий (підготовлений).
 4. Робота в межах договору про співпрацю з Северо-Казахстанским государственным университетом им. М. Козыбаева. Договор довгостроковий, підписаний ректорами університетів.