tuz@aed.kpi.ua
(044) 204-98-93

Наукове співробітництво

Міжнародне наукове співробітництво

 

2018

 1. Обмін інформацією з Мюнхенським технічним університетом та Вищою технічною школою, м. Констанц.
 2. Підготовка проектних пропозицій за напрямками рамкової програми «Горизонт-2020», пошук партнерів:
  • «Дослідження та розробка експериментальних зразків систем телеметричних вимірювань мініатюрних літальних засобів»;
  • «Дослідження алгоритмів керування потоком в аеродинамічних трубах»;
  • «Дослідження проблем та розробка принципів створення мікроспутників прикладного призначення».
 1. Заключення міжнародного контракту з Далянським Дослідницьким Інститутом Наукових Вимірювань і Управління та Hong Kong East Fortune Development Limited Group LTD (Гонконг, КНР).

 

2017

 1. Обмін інформацією з Мюнхенським технічним університетом та Вищою технічною школою, м. Констанц.
 2. Підготовка угод щодо науково-технічного співробітництва між КПІ ім. Ігоря Сікорського ФАКС з:
  • Shenyang Aerospace University, довгостроковий договір, підписаний ректорами університетів. В рамках договору проводилися наукові семінари, підготовка наукових кадрів.
  • AVIC the first aircraft institute (FAI), договір на стажування фахівців, довгостроковий (підготовлений).
 3. Робота в межах договору про співпрацю з Северо-Казахстанским государственным университетом им. М. Козыбаева. Договор довгостроковий, підписаний ректорами університетів.
 4. Підготовка проектних пропозицій за напрямками рамкової програми «Горизонт-2020», пошук партнерів:
  • «Дослідження та розробка експериментальних зразків систем телеметричних вимірювань мініатюрних літальних засобів»;
  • «Дослідження алгоритмів керування потоком в аеродинамічних трубах»;
  • «Дослідження проблем та розробка принципів створення мікроспутників прикладного призначення».
 5. Робота в межах міжнародного контракту з Далянським Дослідницьким Інститутом Наукових Вимірювань і Управління та China Machinery Investment Group LTD (Гонконг, КНР).

 

2015

 1. Обмін інформацією з Мюнхенським технічним університетом та Вищою технічною школою, м. Констанц.
 2. Підготовка угод щодо науково-технічного співробітництва між НТУУ «КПІ» ФАКС з:
  • Shenyang Aerospace University, довгостроковий договір, підписаний ректорами університетів.
  • AVIC the first aircraft institute (FAI), договір на стажування фахівців, довгостроковий (підготовлений).
 3. Робота в межах договору про співпрацю з Северо-Казахстанским государственным университетом им. М. Козыбаева. Договор довгостроковий, підписаний ректорами університетів.
 4. Підготовка проектних пропозицій за напрямками рамкової програми «Горизонт-2020», пошук партнерів:
  • Дослідження та розробка експериментальних зразків систем телеметричних вимірювань мініатюрних літальних засобів»;
  • «Дослідження алгоритмів керування потоком в аеродинамічних трубах»;
  • «Дослідження проблем та розробка принципів створення мікроспутників прикладного призначення».
 5. Робота в межах міжнародного контракту з Інститутом Автоматики та Вимірювання міста Далян (ІАВ), China Machinery Investment Group LTD (Гонконг, КНР).

 

2014

 1. Обмін інформацією з Мюнхенським технічним університетом та Вищою технічною школою, м. Констанц.
 2. Підготовка контрактів між НТУУ «КПІ» ФАКС стажування фахівців з:
  • AVIC the first aircraft institute (FAI) по темі «Проектування комплексів авіоніки з інтерфейсом Military Standart 1553B» з 1.12.2014 по 30.12.2014 р..
  • Shenyang Aerospace University на тему «Методи дослідження алгоритмів керування потоком в аеродинамічних трубах» з 1.01.2014 по 31.12.2016 р.
  • AVIC the first aircraft institute (FAI) разом з Shenyang Aerospace University на тему «Розробка механічних аеродинамічних вагів для транс звукової аеродинамічної труби».
 3. Підготовка угод щодо науково-технічного співробітництва між НТУУ «КПІ» ФАКС з:
  • Shenyang Aerospace University, довгостроковий договір, підписаний ректорами університетів (2012 р.).
  • AVIC the first aircraft institute (FAI), договір на підготовку фахівців, в тому числі магістрів, довгостроковий (підготовлений).
 4. Робота в межах договору про співпрацю з Северо-Казахстанским государственным университетом им. М. Козыбаева. Договор довгостроковий, підписаний ректорами університетів.

 

Наукове співробітництво з науковими установами НАН України та галузевими академіями наук України

 

2015

Науковці кафедри співпрацювали з науковими установами НАН України та галузевими академіями наук України за такими основними напрямкам наукової діяльності кафедри:

 1. З науковими виданнями НАН України щодо публікацій у наукових виданнях НАН України, зокрема: УСиМ; Комп’ютерні засоби, мережі та системи; Комп’ютерна матиматика; Вопросы оптимизации вычислений тощо. До редакційних колегій видань з переліку фахових входять проф. Туз Ю.М. та проф. Володарський Є.Т., а саме: «Метрологія та прилади», «Український метрологічний журнал», науково-техніч. збірник «Інформаційні системи, механіка та керування», «Правові та метрологічні аспекти захисту інформації».
 2. З Академією метрології України (Володарський Є.Т. – президент АМУ; Туз Ю.М. – дійсний член АМУ; Добролюбова М.В. – учений секретар, член-кореспондент АМУ).
 3. З Українською академією інформатики (Зінченко В.П. – член-кореспондент Академії, диплом № 104).
 4. З інститутом електродинаміки НАН України. (Туз Ю.М. – член Спеціалізованої вченої ради Д 26.187.02; Тесик Ю.Ф. – завідувач відділу контролю параметрів електромагнітних процесів).
 5. З інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України по тематиці «Разработка комплекса информационной поддержки знание ориентированных технологий организации проведения научных исследований» та щодо участі у роботі семінарів Наукової ради НАН України з проблеми «Кібернетика» (Зінченко В.П.).
 6. З Аерокосмічним товариством України (Зінченко В.П.).

 

2014

Науковці кафедри плідно співпрацюють з науковими установами НАН України та галузевими академіями наук України за такими основними напрямкам наукової діяльності кафедри:

 1. З науковими виданнями НАН України щодо публікацій в наукових виданнях НАН України, зокрема: УСиМ; Комп’ютерні засоби, мережі та системи тощо. До редакційних колегій видань з переліку фахових входять проф. Туз Ю.М. та проф. Володарський Є.Т., а саме: «Метрологія та прилади», «Український метрологічний журнал», науково-техніч. збірник «Інформаційні системи, механіка та керування», «Правові та метрологічні аспекти захисту інформації».
 2. З Академією метрології України (Володарський Є.Т. – президент АМУ).
 3. З інститутом електродинаміки НАН України. (Туз Ю.М. – член Спеціалізованої вченої ради Д 26.187.02).