tuz@aed.kpi.ua
(044) 204-98-93

Напрямки підготовки та спеціальності

НФОРМАЦІЙНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ

За спеціалізацією  Інформаційні вимірювальні технології та системи (галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування, спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка) кафедра Автоматизації Експериментальних Досліджень (АЕД) Приладобудівного факультету готує ІТ-фахівців з програмування, комп’ютерної техніки та електроніки для розробки та супроводження комп’ютерних систем:

  • автоматизації наукових та технічних експериментів;
  • випробувань та досліджень зразків нової техніки та нових технологій;
  • контролю та діагностування складних технічних систем на етапі їх розробки, виробництва та експлуатації;
  • спостереження та прогнозування стану технічних, біологічних та природних об’єктів;
  • побудови та дослідження комп’ютерних моделей складних систем та процесів.

Сучасна інформаційна вимірювальна система є складним програмно-технічним комплексом, що складається з технічних засобів одержання експериментальної інформації, технічного об’єкта та комп’ютерної системи. Таким комплексом керує спеціалізоване системне та прикладне програмне забезпечення.

Комп’ютерні системи в таких комплексах виконують функції керування експериментом, одержання, обробки, відображення та зберігання інформації, обміну даними з комп’ютерними мережами, побудови інформаційних та експертних систем, моделювання та дослідження комп’ютерних моделей, планування, прогнозування, діагностики, попередження, адаптації, прийняття рішень, проектування, конструювання, навчання та вирішують багато інших завдань.

Це суттєво прискорює процес досліджень, а відтак – і розробку нових технічних об`єктів, дозволяє створити системи, що оперують з величезними об`ємами інформації, підвищити якість та інформативність експерименту, автоматизувати перевірку якості продукції на виробництві. Підвищується контроль за перебігом процесу досліджень та з`являється можливість його оптимізації.

 

 

Комп`ютерне моделювання об`єкту дозволяє вибрати найкращий метод його вивчення. Побудовані на базі комп`ютерних комплексів та мереж бази даних, пошукові та експертні системи дозволяють оперувати з колосальними об`ємами інформації під час обробки зображень та сигналів, аерокосмічної зйомки, випробувань літальних апаратів та космічних систем, контролю за навколишнім середовищем тощо.

Комп’ютерні системи випробувань, контролю та діагностування є невід’ємною частиною сучасних технічних засобів розробки та експлуатації такої складної техніки як космічні, авіаційні комплекси, військові електронні системи, енергетичні комплекси, системи зв’язку та телекомунікацій, сучасна електронна та медична апаратура, транспортні засоби, машинобудівна та приладобудівна техніка та ін.

Комп’ютерні системи спостереження, прогнозу та попередження використовують для контролю за станом навколишнього середовища в екології, контролю машинного обладнання та технологічних процесів на виробництві та в енергетиці, контролю за станом пацієнтів в медицині, спостереження за станом об’єктів в біології, контролю та захисту інформації в банківсько-фінансовій сфері.

 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

об’єднуються в потужні обчислювальні мережі, якими керують суперкомп’ютери. На вищому рівні ієрархії знаходяться комп’ютерні інформаційно-пошукові системи, що обслуговують бази даних та знань. Комп’ютерні системи без участі людини керують процесами досліджень та випробувань, автоматизують процес прийняття рішень.

Розробляють програмне та технічне забезпечення таких складних комп`ютерних систем та працюють з ними наші випускники. Набуті знання дозволяють фахівцям проектувати та підтримувати найскладніші комп’ютерні системи в будь-якій галузі народного господарства: науці, промисловості, медицині, транспорті, зв’язку, обороні, торгівлі, охороні навколишнього середовища, банках та фінансах тощо. Більше інформації на сторінці Портрет випускника та Інтерв’ю зі студентами.

Студенти набувають знань з комп’ютерної технiки та мiкропроцесорiв, прикладного та системного програмування, мережевих та WEB-технологій, вбудованих та мобільних  комп’ютерних систем, електронiки та засобiв одержання iнформацiї, вивчають  програмнi та технiчнi засоби комп’ютерної обробки iнформацiї, навчаються методам комп’ютерного моделювання складних об’єктiв i процесiв, основам комп’ютерного експерименту, комп’ютерному проектуванню технiчних систем. Більше інформації дивись на сторінці Вступ на бакалаврат.

Комплексне володiння цими знаннями дозволяє фахiвцям розробляти програмне та технiчне забезпечення комп’ютерних систем дослiджень, контролю, прогнозування; автоматизувати науковий та технiчний експеримент, процес випробувань, виконувати моделювання i оптимізацію об’єктiв та процесів, розробляти експертнi системи, програмно-апаратні засоби локальних та глобальних обчислювальних мереж. Це забезпечує конкурентноспроможність наших випускників на ринку праці в галузі сучасних інформаційних технологій.

Більше інформації про випускників на сторінці Портрет випускника  та Інтерв’ю зі студентами.