tuz@aed.kpi.ua
(044) 204-98-93

Програма комплексного вступного випробування

Правила прийому до кпі ім. Ігоря сікорського

Опубліковані правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

програма вступного іспиту (аспірантура)

Програма вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії.
Завантажити

Програма додаткового вступного випробування третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття науового ступеня доктор філософії.

Завантажити

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

Програма вступного випробування на 5-й курс

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка по спеціалізації  “Інформаційні вимірювальні технології та системи”.

Завантажити