tuz@aed.kpi.ua
(044) 204-98-93

Дистанційні ресурси

Дистанційні ресурси

Дистанційне навчання – це сучасна форма отримання знань із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, яка широко використовує комп’ютерні навчальні програми та передбачає поєднання самостійного засвоювання матеріалу курсу та активної on-line взаємодії з викладачем.

Кафедра АЕД пропонує до уваги студентів ряд дистанційних курсі. Ознаймоитися з ними можна на сайті: http://moodle.ipo.kpi.ua.