tuz@aed.kpi.ua
(044) 204-98-93

Академія метрології України

Діяльність Громадської організації «Академія метрології України» спрямована на консолідацію і об’єднання вчених і фахівців у галузі метрології з метою ефективного використання їх знань, досвіду, творчого потенціалу, для цілеспрямованого розвитку національної законодавчої, теоретичної та прикладної метрології, державної метрологічної системи і як наслідок – науково-технічного та соціально-економічного розвитку країни.