tuz@aed.kpi.ua
(044) 204-98-93

Наукові досягнення за 2016 рік

     


Наукові досягнення за 2015 рік

  • Завідуючому кафедри АЕД, д.т.н., проф. Тузу Юліану Михайловичу присвоєне почесне звання «Видатний діяч НТУУ «КПІ»».
  • Кафедру та НДІ АЕД відзначено дипломом за участь у виставці «Зброя та Безпека» (Туз Юліан Михайлович – завідуючий кафедри, директор НДІ АЕД, д.т.н., проф.; Добролюбова Марина Валеріївна – доцент кафедри, к.т.н., доц.).
  • Кафедру та НДІ АЕД відзначено дипломом за участь у ІІІ спеціалізована виставка «Екологія підприємства» (Туз Юліан Михайлович – завідуючий кафедри, директор НДІ АЕД, д.т.н., проф.; Добролюбова Марина Валеріївна – доцент кафедри, к.т.н., доц.; Порхун Артем Володимирович – аспірант кафедри).
  • Кафедру та НДІ АЕД відзначено дипломом за участь у VIII Міжнародна спеціалізована виставка «Енергоефективність. Відновлювальна енергетика – 2015» (Туз Юліан Михайлович – завідуючий кафедри, директор НДІ АЕД, д.т.н., проф.; Добролюбова Марина Валеріївна – доцент кафедри, к.т.н., доц.; Порхун Артем Володимирович – аспірант кафедри).
  • У щорічному відкритому конкурсі з проектування та розробки засобів вимірювальної техніки із застосуванням технологій корпорації «National Instruments» Першим місцем у номінації «Кращий цикл лабораторних робіт» була відзначена робота «Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з дисципліни «Метрологія та надійність ІВС»», співавтором якої є аспірант Козир О. (Науковий керівник: Шантир Д.С.).


Наукові досягнення за 2014 рік

  • Асистент кафедри Шантир А.С. отримує стипендію Кабінету Міністрів України (розпорядження від 3 липня 2013р № 474-р).
  • Наукова робота магістра Ловецького В.О. на тему: «Автоматизована система метрологічного забезпечення проектування, дослідження та оптимізації високовольтних широкосмугових підсилювачів» (науковий керівник – Ю.М. Туз) зайняла перше місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2013/2014 році (спеціальність галузі: Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення).
  • Нагороджені дипломами за участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2013/2014 році (спеціальність галузі: Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення) Порхун А.В. з роботою на тему «Метод підвищення точності вимірювання обсягу витрат газу за методом змінного перепаду тиску» (науковий керівник – Ю.М. Самарцев) та Рогоза В.М. з роботою на тему «Програмна реалізація алгоритму обробки екологічних параметрів навколишнього середовища в автоматизованих системах» (науковий керівник – Ю.М. Самарцев).
  • Студенти групи ВА-41м Синенко А. та Єрмаков Д. представлено до нагороди премією факультету за участь у виставці «Безпека-2014», ІІ спеціалізованій виставці «Екологія підприємства», ХІІІ Міжнародному промисловому форумі – 2014.
  • Магістерська дисертація студента групи ВА-81м Ловецького В.О. на тему: «Автоматизована система досліджень високовольтного широкосмугового вимірювального підсилювача на основі технологій National Instruments» відзначена Першою премією у номінації «Краща магістерська робота» у щорічному відкритому конкурсі з проектування та розробки засобів вимірювальної техніки із застосуванням технологій корпорації «National Instruments».