tuz@aed.kpi.ua
(044) 204-98-93

Навчальна документація

Публікації

 • Оборський Г.О. Вимірювальна техніка від А до Я. Енциклопедичний словник / Г.О. Оборський, С.Г. Антощук, Д.Б. Головко, А.М. Гуржій, В.М. Петренко, Ю.О. Скрипник, П.Т. Слободянюк, К.Л. Шевченко. – Одеса: Освіта України, 2014. – 976 с. Гриф МОНУ №1.4/18-Г-1379 від 06.08.2007
 • Васілевський О.М. Основи теорії невизначності вимірювань : підручник / О.М. Васілевський, В.Ю. Кучерук, Є.Т. Володарський. – Вінниця: ВНТУ, 2015. – 230 с. Затверджено МОНУ як підручник для студентів ВНЗ технічних спеціальностей. Лист 1/11-19296 від 08.12.2014
 • Зінченко В.П. Цифрові системи передачі даних: алгоритми та програмування [текст]: навч. посібник / В.П. Зінченко, С.В. Зінченко, Е.Е. Кулієв. – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – 240 с. (Підготовлений).
 • Зінченко В.П. Досвід розробки і застосування інтерфейса MIL-STD-1553B в бортових комп’ютеризованих системах [текст]: навч. посібник / В.П. Зінченко, C.В. Зінченко, В.О. Тихомівов – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – 100 с. (Підготовлений).
 • Добролюбова М.В., Шантир Д.С. Базовий курс програмування у середовищі розробки віртуальних приладів LabVIEW [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання курсу комп’ютерного практикуму з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 155 с.: Електронне видання. – Гриф «Рекомендовано Вченою радою факультету авіаційних і космічних систем НТУУ «КПІ»», протокол № 3 від 27 жовтня 2014 р. (розміщені у 2015 р.).
 • Добролюбова М.В., Савельєва Л.О., Шантир Д.С. Спецпитання теорії систем [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.05100102, 8.05100102 «Інформаційні вимірювальні системи» К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 42 с.: Електронне видання. – Гриф «Рекомендовано Вченою радою факультету авіаційних і космічних систем НТУУ «КПІ»», протокол № 10 від 26 травня 2014 р. (розміщені у 2015 р.).
 • Володарський Є.Т., Шантир Д.С. Метрологія та надійність ІВС. Основи надійності: методичні вказівки до вивчення 2 розділу дисципліни для студентів спеціальності 7.05100102, 8.05100102 «Інформаційні вимірювальні системи» К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 53 с.: Електронне видання. – Гриф «Рекомендовано Вченою радою факультету авіаційних і космічних систем НТУУ «КПІ»», протокол 10 від 26 травня 2014 р. (розміщені у 2015 р.).
 • Самарцев Ю.М., Шурпач С.А., Порхун А.В., Шантир Д.С. Основи цифрової обробки сигналів на базі процесора TMS320C6713 [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Цифрова обробка сигналів» К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 151 с.: Електронне видання. – Гриф «Рекомендовано Вченою радою факультету авіаційних і космічних систем НТУУ «КПІ»», протокол №  4 від 28 листопада 2014 р. (розміщені у 2015 р.).
 • Володарський Є.Т., Шантир Д.С. Метрологія та надійність ІВС. Основи надійності: методичні вказівки до вивчення ІІ розділу дисципліни для студентів спеціальності 7.05100102, 8.05100102 «Інформаційні вимірювальні системи» К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2015. – 88 с. Гриф «Рекомендовано Вченою радою факультету авіаційних і космічних систем НТУУ «КПІ»».
 • Володарський Є.Т., Хіміченко Б.П. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів за напрямком 6.051.001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 76 с.
 • Володарський Є.Т., Хіміченко Б.П. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів за спеціальністю 7.051.001 «Інформаційно-вимірювальні системи» – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 68 с.
 • Хіміченко Б.П. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Автоматизація проектування». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 96 с.
 • Добролюбова М.В., Шантир Д.С. Основи С++: методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 140 с.
 • Добролюбова М.В., Шантир Д.С. Базовий курс програмування мовою С#: методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 218 с.