tuz@aed.kpi.ua
(044) 204-98-93

Аспірантура

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри інформаційно-вимірювальних технологій – 2020

Прізвище та ініціали аспірантаРік вступу до аспірантуриТема дослідженняНауковий керівник
Довгаль
Артем
Володимирович
2019Широкосмугові високовольтні вимірювальні підсилювачід.т.н., проф.
Туз Ю.М.
Саутін
Олександр
Юрійович
2019Методи моніторингу багатопараметричного об’єкту при наявності стахостичного зв’язкуд.т.н., проф.
Володарський Є.Т.
Ліщенко
Ольга
Сергіївна
2018Підвищення точності вимірювання вологості сипких матеріалів надвисокочастотними методамид.т.н., проф.
Шевченко К.Л.
Ревуцька
Ганна
Ігоревна
2018Підвищення точності оцінки визначальних параметрів якості водид.т.н., проф.
Шевченко К.Л.
Левицький
Сергій
Анатолійович
2017Метод та засіб компенсації похибок вихідних параметрів вентиляції у апаратах штучної вентиляції легенів.д.т.н., проф.
Шевченко К.Л.
Довгалюк
Руслана
Юріївна
2019Контроль та вимірювання температурних полів за допомогою матричних елементів.
к.т.н., доцент
Маркін М.О.
Свита
Максим
Петрівна
2018Вдосконалення конструкції приладів для вимірювання швидкості та об҆;ємної витрати пилогазових потоків.д.т.н., проф.
Защепкіна Н.М.
Дорожинська
Ганна
Василівна
Удосконалений сенсор на основі явища поверхневого плазмонного резонансу.д.т.н., проф.
Маслов В.П.
Авагумян
Ані
Арменівна
Удосконалення методів визначення гігієнічних властивостей матеріалів із застосуванням телевізійної інформаційно-вимірювальної системи.д.т.н., проф.
Защепкіна Н.М.
Наконечний
Олександр
Анатолійович
Цифрова аналітична інформаційно-вимірювальна система контролю якості продуктів харчування із застосуванням телевізійних засобів вимірювань.д.т.н., проф.
Защепкіна Н.М.
Пахальчук
Олег
Віталійович
2018Методи і засоби контролю ваги автотранспортних засобів в динамічному режимід.т.н., проф.
Єременко В.С.
Осінцева
Марія
Борисівна
2017Метод та система ідентифікації моноімпульсних сигналів з локалізованими параметрамид.т.н., проф.
Єременко В.С.
Васильєва
Вікторія
Григорівна
2016Метрологічне забезпечення аналітичних вимірювань. Розробка інформаційно-вимірювального та алгоритмічного забезпечення аналітичних вимірювань.к.т.н., доцент
Шведова В.В.

 

Вступникам до аспірантури у 2020 році на 2020/2021 навчальний рік пропонуються наступні напрямки досліджень


п/п
Назва темиЗміст завданняНауковий керівник
1Визначення параметрів електричних машин змінного струму з використанням тестових процедурМетоди опосередкованого визначення параметрів електричних машин.
Джерела похибок та їх вплив на точність непрямого вимірювання параметрів електричних машин.
Розробка та обґрунтування тестових процедур для визначення параметрів електричних машин.
Оцінка невизначеності вимірювання параметрів електричних машин при використання запропонованих процедур.
к.т.н., доцент
Стаценко О.В.
21.Удосконалення методів та засобів оцінювання параметрів якості продуктів харчування.
2.Визначення властивостей матеріалів із застосуванням телевізійних засобів вимірювання.
1.Аналіз методів та засобів оцінювання параметрів якості продуктів харчування.

2.Оцінювання невизначеності пилопроникності текстильних матеріалів за шкалою з нечіткою лінгвістичною змінною.
д.т.н., проф.
Защепкіна Н.М.
3Метод метрологічного забезпеченя навігаційних супутникових систем на основі динамічного управління нформаційними потоками ІВСДослідження застосування динамічного управління потоками інформації для підвищення якості функціонування супутникових навігаційних систем.д.т.н., проф. Шульга О.В.
4Удосконалений сенсор на основі явища поверхневого плазмонного резонансу.Встановлення критеріїв оцінки параметрів сенсорів на основі явища поверхневого плазмонного резонансу.д.т.н., проф. Маслов В.П.
5Розвиток методів застосування лінгвістичних шкал при вимірюваннях і діагностуванні.Розробка та удосконалення методів застосування лінгвістичних шкал для опрацювання даних різних типівк.т.н., доц. Яремчук Н.А.

 

Заявка на вступ до аспірантури у 2020-2021 році

Прізвище та ініціали аспірантаРік вступуФорма навчанняТема дослідженняНауковий керівник
Сокіріна В.О.2020ДеннаМетод метрологічного забезпеченя навігаційних супутникових системд.т.н., проф.
Шульга О.В.
Мединцев Б.І.2020ВечірняЕкологічна оцінка впливу забруднення на питну водуд.т.н., проф.
Защепкіна Н.М.
Захарченко В.Д.2020ДеннаВизначення параметрів електричних машин змінного струму з використанням тестових процедурк.т.н., доцент
Стаценко О.В.
Коваль К.А.2020ДеннаРозвиток методів застосування лінгвістичних шкал при вимірюваннях і діагностуваннік.т.н., доц.
Яремчук Н.А.

 

Програми вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка у 2019 році

Зміст програм 2019 року є ідентичним змісту 2018 р.

Програма вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії.

Завантажити    prog_152_main_t        asp_exam_152

Програма додаткового вступного випробування третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття науового ступеня доктор філософії.

Завантажити  prog_152_add_t           asp_addexam_152

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

Розклад вступних іспитів до аспірантури у 2019 році

 

Предметні комісії для прийому вступних випробувань до аспірантури у 2019 році

Наказ_-_предметнi_комiсii_1

Наказ_-_предметнi_комiсii_2

 

Витяг з протоколу засідання кафедри (наукового семінару)

До переліку документів, які подають вступники до аспірантури у 2019 році, внесений витяг з протоколу засідання кафедри (наукового семінару), де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника. Витяг

Заслуховування презентацій дослідницьких пропозицій всіх вступників до аспірантури (не тільки випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського) у поточному році проводяться на засіданнях кафедр у травні- червні (не пізніше 12 червня).

Повна інформація про вступ до аспірантури у 2019 році розміщена на сайті відділу аспірантури та докторантури www.aspirantura.kpi.ua у розділах АСПІРАНТУРА, ДОКУМЕНТИ

 

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри АЕД – 2019

 

Прізвище та ініціали аспірантаРік вступу до аспірантуриТема дослідженняНауковий керівник
Ліщенко О.С.2018Підвищення точності вимірювання вологості сипких матеріалів надвисокочастотними методамиШевченко К.Л.
Ревуцька Г.І2018Підвищення точності оцінки визначальних параметрів якості водиШевченко К.Л.
Левицький С. А.2017Метод та засіб компенсації похибок вихідних параметрів вентиляції у апаратах штучної вентиляції легенів.Шевченко К.Л.

 

Вступникам до аспірантури у 2019 році на 2019/2020 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

 

№ п/п
Назва темиЗміст завданняНауковий керівник
1.Методи і засоби підвищення точності відтворення одиниці електричної напруги в радіочастотному діапазоніДжерела похибок переходу від постійної до змінної напруги.
Методи розширення динамічного діапазону.
Оцінка невизначеності при відтворенні напруги.
Методи корекції похибок для досягнення найвищої точності.
Туз Ю.М.
2.Удосконалення методів статистичного оцінювання стабільності параметрів технологічного процесуВстановлення статистичних критеріїв оцінювання стабільності багатопараметричних процесів при наявності кореляційних зв'язків між параметрамиВолодарський Є.Т.

 

програма вступного іспиту в 2018 році (аспірантура)

Програма вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії.
Завантажити

Програма додаткового вступного випробування третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття науового ступеня доктор філософії.

Завантажити

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

теми дисертацій аспірантів кафедри аед

 

Прізвище та ініціали аспірантаРік вступу до аспірантуриТема дослідженняНауковий керівник
Левицький
Сергій
Анатолійович
2017Метод та засіб компенсації похибок вихідних параметрів вентиляції у апаратах штучної вентиляції легенів.Шевченко К.Л.
Самарцев
Сергій
Юрійович
2015Оцінювання адекватности фізичних та математичних моделей просторових електро-магнітних пристроївТуз Ю.М