tuz@aed.kpi.ua
(044) 204-98-93

Аспірантура

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри АЕД – 2019

 

Прізвище та ініціали аспірантаРік вступу до аспірантуриТема дослідженняНауковий керівник
Ліщенко О.С.2018Підвищення точності вимірювання вологості сипких матеріалів надвисокочастотними методамиШевченко К.Л.
Ревуцька Г.І2018Підвищення точності оцінки визначальних параметрів якості водиШевченко К.Л.
Левицький С. А.2017Метод та засіб компенсації похибок вихідних параметрів вентиляції у апаратах штучної вентиляції легенів.Шевченко К.Л.

 

Вступникам до аспірантури у 2019 році на 2019/2020 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

 

№ п/п
Назва темиЗміст завданняНауковий керівник
1.Методи і засоби підвищення точності відтворення одиниці електричної напруги в радіочастотному діапазоніДжерела похибок переходу від постійної до змінної напруги.
Методи розширення динамічного діапазону.
Оцінка невизначеності при відтворенні напруги.
Методи корекції похибок для досягнення найвищої точності.
Туз Ю.М.
2.Удосконалення методів статистичного оцінювання стабільності параметрів технологічного процесуВстановлення статистичних критеріїв оцінювання стабільності багатопараметричних процесів при наявності кореляційних зв'язків між параметрамиВолодарський Є.Т.

 

Звіти аспірантів

20 лютого 2019 р. на засіданні кафедри відбудуться звіти аспірантів про виконання індивідуального плану роботи за перший семестр 2018/2019 навчального року. У разі відсутності звіту аспіранта (або у разі недостатнього виконання ним індивідуального плану) до 26.02.2019 р. інститутом/факультетом приймається рішення про відрахування з аспірантури.

 

програма вступного іспиту в 2018 році (аспірантура)

Програма вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії.
Завантажити

Програма додаткового вступного випробування третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття науового ступеня доктор філософії.

Завантажити

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

теми дисертацій аспірантів кафедри аед

 

Прізвище та ініціали аспірантаРік вступу до аспірантуриТема дослідженняНауковий керівник
Левицький
Сергій
Анатолійович
2017Метод та засіб компенсації похибок вихідних параметрів вентиляції у апаратах штучної вентиляції легенів.Шевченко К.Л.
Самарцев
Сергій
Юрійович
2015Оцінювання адекватности фізичних та математичних моделей просторових електро-магнітних пристроївТуз Ю.М