tuz@aed.kpi.ua
(044) 204-98-93

Практика

Практична підготовка

Практика студентів є одним з важливих етапів навчального процесу. Для студентів кафедри автоматизації експериментальних досліджень її проводять на 4-му та 6-му курсах. На 4-му курсі студенти кафедри проходять переддипломну практику, метою якої є підготовка до виконання бакалаврської атестаційної роботи. На 6-му курсі студенти, які навчаються за освітніми програмами підготовки магістрів, проходять науково-дослідну практику.

Серед баз практики є велика кількість представництв провідних компаній в Україні, що працюють в галузі інформаційних та вимірювальних технологій. Студенти кафедри не лише проходили практику на цих підприємствах, а й в подальшому були працевлаштовані. Серед таких компаній можна виділити:

 • «Luxoft»
 • «GlobalLogic»
 • «Melexis»
 • «CyberVision»
 • «EPAM Systems»
 • «Samsung»
 • «NetCracker»
 • «Genesis»

Кафедра співпрацює з установами Національної академії наук України, серед яких слід відзначити такі інститути:

 • Інститут електродинаміки
 • Інститут фізики напівпровідників
 • Інститут технічної теплофізики
 • Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона

Також студенти проходять практику на таких виробничих та дослідницьких підприємствах:

 • ДП «Укрметртестандарт»
 • ДП «Антонов»
 • ДАХК «Артем»
 • ВАТ «Мерідіан»
 • ДП Київський НДІ гідро приладів

Крім того, студенти можуть проходити практику на інших підприємствах, переважно у відділах інформаційних технологій та технічної підтримки.