tuz@aed.kpi.ua
(044) 204-98-93

Наукова школа

АНОТОВАНИЙ ОПИС наукової (науково-педагогічної) школи кафедри автоматизації експериментальних

досліджень КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Найменування школи: Методи підвищення точності вимірювальних пристроїв.

Керівник школи: Туз Юліан Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації експерименальних досліджень Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України, «Видатний діяч НТУУ «КПІ»».

Наукова школа «Методи підвищення точності вимірювальних пристроїв» створена у 70-х роках минулого століття на факультеті автоматики і приладобудування НТУУ «Київський політехнічний інститут». Засновниками школи є д.т.н., проф., член-кореспондент НАНУ Нестеренко Анатолій Дмитрович та проф., д.т.н. Орнатський Петро Павлович, Заслужений діяч науки і техніки, Лауреат Державної премії України.

Галузь науки: автоматизація та приладобудування.

Основні наукові напрямки школи:

 • методи та засоби підвищення точності вимірювання напруги змінного струму;
 • методи відтворення одиниці напруги змінного струму;
 • метрологічне забезпечення систем та комплексів;
 • методи та системи контролю і діагностики;
 • стимуляція продуктивності нафтогазових свердловин;
 • методи та програмне забезпечення в інформаційних технологіях;
 •  цифрова обробка сигналів;
 •  дослідження стабільності компонентів вимірювальної техніки;
 • методи неруйнівного контролю.

Кадровий склад школи: докторів наук – 3; кандидатів наук – 7.

Наявна спеціалізована вчена рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій – Д 26.002.20, спеціальність 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

Кількість кандидатських -49 і докторських дисертацій – 9. За останні 10 років захищено 4 докторські та 14 кандидатських дисертацій.

Основні здобутки колективу школи:

 • статті у провідних наукових журналах – 127;
 • статті, що входять до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus – 11;
 • статистика цитування провідних дослідників – 410, h-індекс провідних дослідників – 17;
 • наукові монографії, навчальні посібники, підручники – 18;
 • зареєстровані об’єкти права інтелектуальної власності – 21;
 • викладачі-дослідники -1.

Керівником наукової школи Тузом Ю.М. започатковано підготовку в Україні спеціалістів у галузі метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, розроблено і запроваджено в навчальні плани курси: «Мікропроцесорні системи», «Інформаційно-вимірювальні системи», «Комп’ютерні засоби вимірювань», «Системні вимірювальні прилади», «Структурні методи підвищення точності вимірювальних пристроїв і систем», «Системи обміну вимірювальною інформацією». Результати НДР активно впроваджуються у навчальний процес. Перспективний розвиток школи, в тому числі на міжнародному рівні, підтверджує постійне виконання науково-дослідних робіт. Створено профільні лабораторії за підтримки ДКНТ, фірм Motorola, Analog Devices, National Instruments, Melexis, Texas Instruments.