Наука2015

Магістрант

Тема дисертації

Баранівський Юрій

Вимірювання і контроль RLC-параметрів комплексного опору на базі використання сигналів спеціальної форми

Береговий Кирило

Мережеві інтелектуальні мікроконтролерні системи збору експериментальних даних

Бєлова Поліна

Методи та засоби вимірювання малих опорів контактних груп з обмеженим доступом

Бобрук Валентин

Методи вимірювання параметрів вібрації промислового обладнання

Болдак Олександр

Підсистема швидкої розробки підсистем комп'ютерної обробки зображень

Брунарський Максим

Дослідження принципів побудови прецизійних джерел квадратурних напруг

Гетьманський Артем

Мультиметр з поелементною мультиплікативною корекцією

Годун Валентин

Прецизійний автоматизований універсальний компаратор

Грибанов Ігор

Web-орієнтовані мікросерверні інформаційно-вимірювальні системи

Зейгерман Ярослав

Організація системи віддаленого збору даних на базі спеціалізованих WEB -  протоколів

Козачук Артем

Надвисокочастотний вимірювач вологості листових матеріалів

Копейкін Сергій

Дослідження робастних методів оцінювання середньоквадратичних відхилень у міжлабораторних вимірюваннях

Кошарний Микола

Мультиметр на основі вибірок миттєвих значень

Крицький Богдан

Низькотемпературна вимірювальна система медичного призначення

Лазарев Олексій

Інформаційно-вимірювальна система безпеки життя учасника дорожнього руху на аеродромі

Міщук Вячеслав

Ефективність алгоритмів ітераційно-логометричного перетворення з урахуванням випадкових похибок

Мойсеєнко Павло

Ефективність застосування адекватного зміщення вставок при контролі

Набієв Хікмет

Розробка та дослідження шестикомпонентних аеродинамічних ваг

Нерозний Роман

Дослідження можливостей тензодинамометрів в аеродинамічних вагах на прикладі АВ-2М

Реуцький Дмитро

Дистанційний курс «Цифрова обробка сигналів. Розділ «Сучасні інтегральні перетворення для обробки нестаціонарних сигналів»»

Семенов Артем

Виявлення плагіату у фрагментах програмного коду

Титенко Максим

Дослідження засобів та методів здобування даних для визначення оптимальних масово-інерційних характеристик літака

Ткач Андрій

Дослідження принципів побудови бортових вимірювальних систем

Третяк Олександр

Дослідження методів та засобів забезпечення оптимальних параметрів середовища розвитку рослин

Шорохова Олександра

Cистема для забезпечення збільшення дальності польоту і безпеки авіаційних лайнерів