Наука2017

 1. Аналіз методів виявлення викидів у вибірках малих об'ємів (Бобір О. О., наук. кер. проф. Володарський Є. Т.);
 2. Інформаційно-вимірювальна система моніторингу рівня шумових завад (Іванова Х. О., наук. кер. проф. Туз Ю. М.);
 3. Безконтактні методи вимірювання температури полум'я (Калашник М. І., наук. кер. проф. Туз Ю. М.);
 4. Система імітаційного прогнозування поведінки літака при скиданні вантажу (Кіраш О. Ю., наук. кер. доц. Зінченко В. П.);
 5. Система дослідження багатоканального блоку живлення з мінімальними ємнісними зв'язками для високовольтних широкосмугових вимірювальних підсилювачів (Кобзяр Д. А., наук. кер. проф. Туз Ю. М.);
 6. Автоматизована система моніторингу динамічних навантажень на основі МЕМС (Кульбеда С. В., наук. кер. проф. Шевченко К. Л.);
 7. Дослідження методів підвищення точності НВЧ резонансних перетворювачів вологості (Кротевич М. В., наук. кер. проф. Шевченко К. Л.);
 8. Підвищення точності системи автоматизованого обліку електроенергії (Лебедь М. В., наук. кер. доц. Самарцев Ю. М.);
 9. Автоматизована система обробки результатів випробувань в аеродинамічних трубах (Лікаренко І. О., наук. кер. доц. Зінченко В. П.);
 10. Мережева система збору даних на основі вбудованих Linux платформ (Олійник Д. Д., наук. кер. доц. Богомазов С. А.);
 11. Автоматизована система оцінки фізіологічного стану людини (Охріменко І. В., наук. кер. доц. Зінченко В. П.);
 12. Дослідження стохастичних методів вимірювання надмалих електричних сигналів (Прибильський А. Ю., наук. кер. доц. Самарцев Ю. М.);
 13. Робасне оцінювання результатів експериментальних досліджень для малих вибірок (Скрипник Д. Р., наук. кер. проф. Володарський Є. Т.);
 14. Система віддаленого збору даних на базі протоколів CoAP/CoRE (Третініченко О. В., наук. кер. доц. Богомазов С. А.);
 15. Інформаційна система прогнозування ключових показників ефективності АЗС за значенням показників якості її програмного забезпечення (Чернюк А. А., наук. кер. проф. Туз Ю. М.);
 16. Система дослідження електричних і магнітних полів в морському середовищі (Чмихун Є. М., наук. кер. доц. Богомазов С. А.);
 17. Система моніторингу паркаметрів скрапленого газу для автозаправних комплексів (Яременко Т. В., наук. кер. проф. Туз Ю. М.).


2015

Магістрант

Тема дисертації

Баранівський Юрій

Вимірювання і контроль RLC-параметрів комплексного опору на базі використання сигналів спеціальної форми

Береговий Кирило

Мережеві інтелектуальні мікроконтролерні системи збору експериментальних даних

Бєлова Поліна

Методи та засоби вимірювання малих опорів контактних груп з обмеженим доступом

Бобрук Валентин

Методи вимірювання параметрів вібрації промислового обладнання

Болдак Олександр

Підсистема швидкої розробки підсистем комп'ютерної обробки зображень

Брунарський Максим

Дослідження принципів побудови прецизійних джерел квадратурних напруг

Гетьманський Артем

Мультиметр з поелементною мультиплікативною корекцією

Годун Валентин

Прецизійний автоматизований універсальний компаратор

Грибанов Ігор

Web-орієнтовані мікросерверні інформаційно-вимірювальні системи

Зейгерман Ярослав

Організація системи віддаленого збору даних на базі спеціалізованих WEB -  протоколів

Козачук Артем

Надвисокочастотний вимірювач вологості листових матеріалів

Копейкін Сергій

Дослідження робастних методів оцінювання середньоквадратичних відхилень у міжлабораторних вимірюваннях

Кошарний Микола

Мультиметр на основі вибірок миттєвих значень

Крицький Богдан

Низькотемпературна вимірювальна система медичного призначення

Лазарев Олексій

Інформаційно-вимірювальна система безпеки життя учасника дорожнього руху на аеродромі

Міщук Вячеслав

Ефективність алгоритмів ітераційно-логометричного перетворення з урахуванням випадкових похибок

Мойсеєнко Павло

Ефективність застосування адекватного зміщення вставок при контролі

Набієв Хікмет

Розробка та дослідження шестикомпонентних аеродинамічних ваг

Нерозний Роман

Дослідження можливостей тензодинамометрів в аеродинамічних вагах на прикладі АВ-2М

Реуцький Дмитро

Дистанційний курс «Цифрова обробка сигналів. Розділ «Сучасні інтегральні перетворення для обробки нестаціонарних сигналів»»

Семенов Артем

Виявлення плагіату у фрагментах програмного коду

Титенко Максим

Дослідження засобів та методів здобування даних для визначення оптимальних масово-інерційних характеристик літака

Ткач Андрій

Дослідження принципів побудови бортових вимірювальних систем

Третяк Олександр

Дослідження методів та засобів забезпечення оптимальних параметрів середовища розвитку рослин

Шорохова Олександра

Cистема для забезпечення збільшення дальності польоту і безпеки авіаційних лайнерів