НаукаРозробки, які впроваджено за межами ВНЗ


2015

Результати НДР 2728п «Мережеві інтелектуальні Web-орієнтовані системи збору даних на основі Java-мікросерверів» застосовуються сумісно з підприємством ТОВ «Фірма ІТС» (м. Київ, дог. №95/2012), науково-виробничою компанією «Аватар» (м. Київ, дог.07/2011-2012), КБ «Південне» (дог. №03/31-НП від 31.03.2015 р.) для моніторингу стану технічних об’єктів на базі мікроконтролерних мережевих технологій.


2014


Назва та автори розробки

Показники які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Практичні результати, які отримано ВНЗ від впровадження (обсяг отриманих коштів, налагоджено подальшу співпрацю

Розробка системи аудита інформаційно вимірювальних розподілених систем

Самарцев Ю.М.

Забезпечення системно та програмно незалежних протоколів та інтерфейсів аудит систем, розподілених на території міста.

Економічний ефект від застосування створених програмно-апаратних засобів більше 100 тис. грн.

ТОВ «Фірма ІТС»; Україна, 04071, Київ, вул. Верхній Вал, 2

 

Зразки передані підприємству для впровадження, документація та програмне забезпечення проходить тестові випробовування та перевірку

Створення та впровадження серії прецизійних широкосмугових системно орієнтованих мультиметрів напруги змінного струму

Туз Ю.М.

Похибка при вимірюванні напруги змінного струму становить 0,01 % в діапазоні до 100 кГц і більше широкому діапазоні (у світових аналогів – 0,01 % в діапазоні частот до 1 кГц, 0,02 % до 30 кГц відповідно), крім того розширені функціональні можливості завдяки введенню опції вимірювання активної потужності в тому числі сильно спотворених сигналах без похибки від власного споживання.

Економічна привабливість полягає в появі більш досконалого засобу вимірювання, який може замінити робочий еталон напруги змінного струму. Прилад більш продуктивний, не вимагає дорогого обладнання.

ПАО «Компания РОСТОК» общество с ограниченной ответственностью «Росток–прилад лтд», Україна, 03680, Київ, бул. І.Лепсе, 4

Результати роботи впроваджені при модернізації приладу Ф5053 та в пристрої керування роботою станків з числовим програмним управлінням ВС 5051.