Наука



науково-технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів, присвячена дню науки - 2017

Шановні викладачі, аспіранти та студенти кафедри АЕД!

6-7 червня 2017 року на ФАКС проводитиметься науково-технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів, присвячена Дню Науки -2017. Матеріали конференції планується опублікувати у вигляді електронного збірника доповідей. Після відповідного рецензування матеріали доповідей будуть рекомендовані до публікації у поточних випусках журналів "Механіка гіроскопічних систем" та "Інформаційні системи, механіка та керування", які включено до Переліку фахових видань та наукометричної бази Index COPERNICUS.

Кінцевий термін прийняття доповідей - 29 травня 2017 року.

Доповіді приймаються за електронною адресою: dni_nauky_AED@ukr.net

Правила оформлення доповідей                     Шаблон Стаття Дні науки АЕД 2017

Збірник доповідей


II тур всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напрямку "Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація"

Результати II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році з напрямку "Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація" (студенти групи ВА-61м Черемис Анастасія, Моніт Ярослав).



XI міжнародна науково-технічна конференція "Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки"

13-14 квітня 2017 року у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" відбудеться XI Міжнародній науково-технічній конференції "Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки".
Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно до 1 березня 2017 року зареєструватися та надати тези на сайті конференції за електронною адресою: conference.gyro.kpi.ua. Також необхідно надіслати тези на електронну пошту конференції: conference.gyro@kpi.ua.
Електронний шаблон доповіді
Запрошення - 2017 Правила оформлення тез - 2017.

Збірник доповідей


XX науково-технічна конференція студентів та молодих учених "гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки"

15-16 лютого 2017 року на кафедрі АЕД відбудеться XX науково-технічна конференція студентів та молодих учених "Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки"Кожен студент дипломник (бакалавр, спеціаліст, магістр) повинен надати тези доповідей згідно наступних вимог:

  1. Тези доповідей повинні бути підготовлені та надіслані не пізніше 15 січня 2017 року на електронну пошту: kpi_pskla_conference@ukr.net (для формування збірника доповідей), та на адресу: st-marina@yandex.ru (з метою підведення статистики подання тез студентами).
  2. Об'єм тез повинен складати не менше однієї сторінки друкованого тексту (номер шрифту 14, інтервал-одинарний, збережений як "ПІП.doc"), обов'язково в тезах повинен бути присутній номер УДК.
  3. Тези повинні містити такі логічні розділи:
    • Актуальність.
    • Нові наукові та технічні результати.
    • Практична застосованість.

Збірник доповідей


Intelligence. Integration. Reliability. ІX international students and young scientists conference 2016

Висвітлено питання проектування та моделювання інерціальних комплексованих, супутникових навігаційних систем, гіроскопічних систем, систем орієнтації та керування, чутливих елементів гіроінерціальних систем – гіроскопів та акселерометрів, а також проектування літальних апаратів та окремих агрегатів. Збірник доповідей.


Науково-технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів, присвячена Дню Науки – 2016

30-31 травня 2016 року на ФАКС відбулася науково-технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів, присвячена Дню Науки – 2016. З науковими роботами студентів, що навчаються за спеціалізацією "Інформаційні вимірювальні технології та системи", можна ознайомитись у секції "Автоматизаці експериментальних досліджень" збірки доповідей конференції.


VIII МІЖНАРОДНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВИСТАВКА "МЕТАЛООБРОБКА. ІНСТРУМЕНТ. ПЛАСТМАСА – 2016"

Кафедра АЕД прийняла участь у Міжнародній спеціалізованій виставці «Металообробка. Інструмент. Пластмаса»



XIX науково-технічна конференція студентів та молодих учених "ГІРОТЕХНОЛОГІЇ, НАВІГАЦІЯ, КЕРУВАННЯ РУХОМ ТА КОНСТРУЮВАННЯ АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ 2016"

Висвітлено питання проектування та моделювання інерціальних комплексованих, супутникових навігаційних систем, гіроскопічних систем, систем орієнтації та керування, чутливих елементів гіроінерціальних систем – гіроскопів та акселерометрів, а також проектування літальних апаратів, комплектації та програмування вбудованих систем автоматизації експериментальних досліджень.

Тези доповідей


V  Международная научная конференция МОДЕЛИРОВАНИЕ-2016 (25-27 мая 2016, г. Киев)

25-27 мая 2016 года в Институте проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины, г. Киев, состоится пятая научная конференция «Моделирование-2016», посвященная 100-летию со дня рождения академика НАН Украины Г.Е. Пухова и 35-летию со дня основания ИПМЭ им. Г.Е. Пухова НАН Украины. В рамках конференции рассматриваются современные проблемы математического и компьютерного моделирования. ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ предусматривает пленарные доклады ведущих ученых в области моделирования и секционные доклады по тематическим направлениям конференции. Рабочими языками конференции являются английский, русский. Труды конференции будут изданы до начала конференции. Правила оформления и шаблон для текстового редактора MS WORD находятся на сайте конференции. 

КОНЕЧНЫЕ ДАТЫ

Заявка на участие, текст доклада: 10.04.2016

Уведомление о принятии доклада: 25.04.2016

Оплата оргвзноса: 01.05.2016

Начало конференции: 25.05.2016

Подробная, информация и регистрация для участия проводится через сайт конференции http://www.ipme.kiev.ua/rus/conference/pukhov100.htm


Молодежный форум - 2016

Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в работе 20-го Юбилейного международного молодежного форума «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И МОЛОДЕЖЬ В ХХI ВЕКЕ», который состоится  19 – 21 апреля  2016 г

Інформаційний лист (UA)Інформаційний лист (RU)


ШОСТА МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ "Сучасні інформаційні технології 2016"

Інформація про 6-у міжнародну наукову конференцію "Сучасні інформаційні технології 2016": Інформаційний лист.


13-й Міжнародний науково-технічний семінар "Неопределенность измерения: научные, прикладные,  нормативные и методические аспекты"

Інформація про 13-й Міжнародний науково-технічний семінар "Неопределенность измерения: научные, прикладные,  нормативные и методические аспекты": Заявка, Інформаційний лист, Правила оформлення


Сенсорна електроніка та мікросистемні технології

Міністерство освіти і науки України, Державний фонд фундаментальних досліджень України, Відділення фізики і астрономії Національної академії наук України, Наукова рада з проблеми “Фізика напівпровідників та напівпровідникові пристрої” Національної академії наук України, Українське фізичне товариство, Академія наук вищої школи України, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Міжвідомчий науково-навчальний фізико-технічний центр МОН і НАН України проводять 7-му Міжнародну науково-технічну конференцію “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів), Україна, Одеса,  30 травня – 3 червня 2016 р. Метою конференції та виставки є розгляд досягнень у цій галузі і широке обговорення сучасних проблем у різних напрямах сенсоріки.

Перше інформаційне повідомлення (UA), Call for papers (EN)


Technical Using of Measurement - 2016

Шановні аспіранти та магістри технічних університетів України та Європи, а також провідні українські та закордонні науковці в галузі метрології. Запрошуємо прийняти участь у Всеукраїнській науково-технічній конференції молодих вчених у царині метрології «Technical Using of Measurement – 2016». Конференція буде проводиться у м. Славське 1-5 лютого 2016 року. Під час конференції планується проведення школи-семінару, де відбудуться виступи з доповідями провідних науковців в галузі метрології.
Матеріали конференції у вигляді збірника тез доповідей планується опублікувати на електронному носії. Матеріали доповідей, виголошені на конференції та рекомендовані до публікації, будуть опубліковані відповідно до вимог журналу «Метрологія та прилади».
Тези та заявки на участь у конференції необхідно подати
до 20 грудня.

Запрошення, заявки на участь в конференції та іншу інформацію можна знайти в прикріпленому файлі та на сайті Академії метрології УкраїниДовідки за телефоном +38 067 927-08-53 та електронною адресою natalia.gots@lp.edu.ua (Гоц Наталія Євгенівна - відповідальний секретар).

Запрошення_2016


Х Міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки» (28-29 січня 2015)

У конференції взяли участь вчені, дослідники, аспіранти і студенти факультету авіаційних і космічних систем, приладобудівного та інших факультетів НТУУ «КПІ», колеги з інших організацій – Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ, ДП «Оризон-Навігація», Академії Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Інституту космічних досліджень НАНУ і ДКАУ, ДУ «Держгідрографія», Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, ФДУ «Одеський район Держгідрографії» тощо, а також гості із Варшавського університету технологій.
Тези доповідей


ВИМІРЮВАННЯ, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ 2015

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Х Міжнародної науково-технічної конференції «ВИМІРЮВАННЯ, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ», яка відбудеться 27-29 жовтня 2015 року в ВНТУ, м. Вінниця. Конференція присвячена пам’яті завідувача кафедри метро-логії та промислової автоматики ВНТУ, доктора технічних наук, професора Поджаренка В.О. Метою конференції є висвітлення наукових досягнень провідних вчених України та світу в галузі вимірювання, контролю та діагностики в технічних системах, а також їх застосування на промислових підприємствах України.
Вимоги до оформлення


НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ, НАУКОВЦІВ, АСПІРАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ ФАКС присвячена Дню Науки – 2015 (27 –29 травня)

Загальною метою науково-технічної конференції є плідне спілкування науково-промислової спільноти, викладачів, науковців, аспірантів, студентів факультету авіаційних і космічних систем з наукових проблем в сфері розвитку авіаційно-космічної галузі України.
Доступний збірник доповідей, які зроблені на конференції з наступних напрямків: автоматизація експериментальних досліджень; метрологія та вимірювальна техніка; літаки та вертольоти; прилади та системи керування літальними апаратами та прикладної механіки.

Збірник доповідей


Х Міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки»

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Х Міжнародної науково-технічної конференції «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки», яка відбудеться
16-17 квітня 2015 року в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», м. Київ. 
Електронний шаблон доповіді_2015Запрошення_2015Правила оформлення доповідей_2015

Тези доповідей