НаукаНауковий напрям

Відповідальна за науковий напрям кафедри АЕД: доц. Добролюбова М.В.
Сучасні розробки

СИСТЕМА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРМОПАР


ІМПУЛЬСНІ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІ


дефектоскопи-томографи з електронним скануванням променя на основі

п'єзоелектричних фазованих антенних решітокВІЙСЬКОВИЙ ВТОРИННИЙ ЕТАЛОН ОДИНИЦІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ НАПРУГИ ВІД 0,1 В ДО 1000 В ЗМІННОГО СТРУМУ В ДІАПАЗОНІ ЧАСТОТ ВІД 10 Гц ДО 30 МГц, ШИФР “БАТУМЕТР”ВИМІРЮВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА СТЕНДУ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ ТАНКОВИХ ДИЗЕЛІВ ТИПУ В-46
 


СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІЗНИЦІ КВАЗІПОСТІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ У МОРСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

     

 

СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ІНДУКЦІЇ СЛАБКОГО ЗМІННОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ

   ЛОКАЛЬНА АКТИВНА СИСТЕМА ПОДАВЛЕННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ В РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ

 


АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОМПЛЕКС УЛЬТРАЗВУКОВОГО НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ КОЛІСНИХ ПАР ЗАЛІЗНИЧНИХ ВАГОНІВ


ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ВІХРЕСТРУМОВОГО КОНТРОЛЮ НЕРЖАВІЮЧОЇ ТРУБИ

 Історія Наукових розробок


АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ДРУКОВАНИХ ПЛАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МІКРОЗБІРОК “МОНТАЖ”, ЦКБ “АСТРОФІЗИКА”


АВТОМАТИЗОВАНА ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНА ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ВИСОКОЧАСТОТНИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МІКРОЗБІРОК “ПОИСК”, ЦКБ “АСТРОФІЗИКА”

 

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ШВИДКОДІЮЧИХ АЦП ТА ЦАП “МРІЯ”, ЦКБ “АСТРОФІЗИКА”


Автоматизована система дослідження електромагнітної сумісності приймально-передавальної радіоапаратури кораблів Північного та Чорноморського військово-морських флотів СРСР, НДІ “Далекого зв'язку”

 


Автоматизована система контролю вимірювачів нелінійних спотворень та аналізаторів спектру, ВО імені С.П.Корольова