НаукаНауковий напрям

Відповідальна за науковий напрям кафедри АЕД: доц. Добролюбова М.В.
Сучасні розробки

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ТРАЕКТОРНИХ ВИМІРЮВАНЬ ВІДОКРЕМЛЮВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛОГАБАРИТНИХ ЛІТАЮЧИХ ЗАСОБІВ


АПАРАТНО-ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПОБУДОВИ МІКРОКОНТРОЛЕРНИХ ETHERNET-СИСТЕМ ЗБОРУ ДАНИХ НА ОСНОВІ ВІДКРИТОГО СТАНДАРТУ LXIДЕФЕКТОСКОПИ-ТОМОГРАФИ З ЕЛЕКТРОННИМ СКАНУВАННЯМ ПРОМЕНЯ НА ОСНОВІ П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ФАЗОВАНИХ АНТЕННИХ РЕШІТОК

  


ВІЙСЬКОВИЙ ВТОРИННИЙ ЕТАЛОН ОДИНИЦІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ НАПРУГИ ВІД 0,1 В ДО 1000 В ЗМІННОГО СТРУМУ В ДІАПАЗОНІ ЧАСТОТ ВІД 10 Гц ДО 30 МГц, ШИФР “БАТУМЕТР”

Реєстраційний номер в Реєстрі державних, первинних та вторинних еталонів:
ВВЕТУ 08-07-01-09ВИМІРЮВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА СТЕНДУ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ ТАНКОВИХ ДИЗЕЛІВ ТИПУ В-46СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІЗНИЦІ КВАЗІПОСТІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ У МОРСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІСИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ІНДУКЦІЇ СЛАБКОГО ЗМІННОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯАВТОМАТИЗОВАНИЙ КОМПЛЕКС УЛЬТРАЗВУКОВОГО НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ КОЛІСНИХ ПАР ЗАЛІЗНИЧНИХ ВАГОНІВАПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ВИПРОБУВАНЬ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НА ЕЛЕКТРОМАГНІТНУ СУМІСНІСТЬЛОКАЛЬНА АКТИВНА СИСТЕМА ПОДАВЛЕННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ В РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ВІХРЕСТРУМОВОГО КОНТРОЛЮ НЕРЖАВІЮЧОЇ ТРУБИАПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ВИПРОБУВАНЬ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НА ЕЛЕКТРОМАГНІТНУ СУМІСНІСТЬАПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ВИПРОБУВАНЬ ЛАМПИ РУХОМОЇ ХВИЛІСИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯМІКРОІНВЕРТОР ДЛЯ СОНЯШНИХ БАТАРЕЙБЕЗКОЛЕКТОРНИЙ ДВИГУН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ (БДПС) ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ