tuz@aed.kpi.ua
(044) 204-98-93

Навчальні плани

Бакалаврат

 

Цикл професійної та практичної підготовки

 • Безпека життєдіяльності
 • Основи охорони праці
 • Теорія електричних сигналів та кіл
 • Електротехнічні пристрої інформаційно-вимірювальних систем
 • Спецглави математики
 • Технічна механіка
 • Вимірювальні перетворювачі
 • Метрологія та вимірювання
 • Механіка електронних приладів і систем

 

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

 • Хімія
 • Екологія
 • Економіка організації і планування виробництва
 • Обчислювальна техніка та програмування
 • Фізика
 • Вища математика
 • Інженерна та комп’ютерна графіка

 

Дисципліни за вибором ВНЗ

 • Мікропроцесорні системи
 • Електронні пристрої інформаційно-вимірювальної техніки
 • Спецпитання теорії систем
 • Системне програмування
 • Системні вимірювальні прилади
 • Комп’ютерне моделювання
 • Інформаційно-вимірювальні системи
 • Методи і засоби вимірювань
 • Іноземна мова професійного спрямування

 

Дисципліни вільного вибору студентів

 • Вступ в теорію систем
 • Основи стандартизації і сертифікації
 • Обчислювальні мережі
 • Компоненти та матеріали ІВС
 • Мікропроцесорні системи
 • Автоматизація проектування
 • Системи обміну вимірювальної інформації

 

Магістратура

 

Цикл професійної та практичної підготовки

 • Інтелектуальна власність
 • Патентознавство та авторське право
 • Основи сталого розвитку суспільства
 • Охорона праці у галузі
 • Цивільний захист
 • Чинники успішного працевлаштування за фахом
 • Структурно-алгоритмічні методи
 • Моделювання та основи ідентифікації
 • Метрологія та надійність інформаційно-вимірювальних систем
 • Системні вимірювальні прилади
 • Інформаційно-вимірювальні системи
 • Цифрова обробка сигналів
 • Основи наукових досліджень та теорії експерименту
 • Філософські проблеми наукового пізнання
 • Математичні методи оптимізації

 

Дисципліни за вибором ВНЗ

 • Інформаційно-вимірювальні системи розосереджених об’єктів
 • Наукові дослідження за темою магістерської дисертації
 • Комп’ютерні засоби вимірювання
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Педагогіка вищої школи

 

Дисципліни вільного вибору студентів

 • Системи управління базами даних
 • Спецпитання інформаційно-вимірювальних систем
 • Спецпитання системних вимірювальних приладів
 • Багаторівневі системи обробки інформації
 • Автоматизація проектування
 • Цифрові системи передачі даних