tuz@aed.kpi.ua
(044) 204-98-93

Навчальні плани

Бакалаврат (освітня програма «Інформаційні вимірювальні технології та системи» )

 

Цикл природничо-наукової та соціально-гуманітарної підготовки

 

 • Вища математика
 • Фізика
 • Іноземна мова
 • Технічна механіка
 • Конструкційні, електромеханічні та оптичні матеріали
 • Хімія
 • Економіка і організація виробництва
 • Історія України (за вибором студента)
 • Вступ до філософії (за вибором студента)
 • Психологія конфлікту (за вибором студента)
 • Логіка (за вибором студента)
 • Трудове право України (за вибором студента)

 

Дисципліни професійної підготовки з інформаційних технологій

 

 • Обчислювальна техніка та програмування (С#, Python);
 • Об’єктно-орієнтоване програмування (С#, Python);
 • Технології програмування інформаційно-вимірювальних систем (С#);
 • Веб-технології інформаційно-вимірювальних систем (HTML/CSS/JS);
 • Комп’ютерне моделювання (Python, MATLAB/Simulink);
 • Системи управління базами даних (SQL, PHP);
 • Системне програмування (С/С++/Qt/Linux);
 • Мікропроцесорні системи (архітектура мікропроцесорних систем) (Assembler/С);
 • Мікропроцесорні системи (програмування вбудованих систем )(JavaSE);
 • Програмні засоби аналізу даних (Python, MATLAB);
 • Обчислювальні мережі (С/С++/Linux);
 • Системи автоматизованого проектування (Altium Designer, Proteus)

 

Дисципліни професійної підготовки електронного та системного спрямування

 

 • Системи автоматизованого проектування (Altium Designer, Proteus)
 • Інженерна та комп’ютерна графіка (AutoCAD);
 • Електротехнічні пристрої (Micro-Cap, Mathcad);
 • Електричні сигнали та кола (Mathcad, Micro-Cap);
 • Електронні пристрої (Electronics Workbench/Multisim);
 • Метрологія та вимірювальна техніка (LabVIEW, MATLAB/Simulink);
 • Перетворювачі фізичних величин (Multisim, LabVIEW);
 • Методи та засоби вимірювань (MATLAB/Simulink, LabVIEW);
 • Системні вимірювальні прилади (Multisim, С++);
 • Інформаційно-вимірювальні системи (LabVIEW, Anaconda Python)

 

Магістратура (освітня програма «Інформаційні вимірювальні технології та системи» )

 

 Дисципліни загальної підготовки

 

 • Інтелектуальна власність
 • Основи інженерії та технології сталого розвитку
 • Іншомовне наукове спілкування
 • Розробка стартап проектів

 

Дисципліни професійної та практичної підготовки

 

 • Основи наукових досліджень (Python, MATLAB/Simulink)
 • Програмування інформаційно-вимірювальних систем (JavaEE)
 • Інформаційні технології вимірювальних систем (С#/ASP.NET MVC/ADO.NET/Entity)
 • Цифрова обробка сигналів (DSP/С/С++, MATLAB/Simulink)
 • Методи підвищення точності (Mathcad, Anaconda Python)
 • Інтелектуальні інформаційні системи (Python, MATLAB/Simulink)
 • Метрологія та надійність (Anaconda Python, MATLAB/Simulink)
 • Проектування комп’ютеризованих приладів (Proteus, C/C++)
 • Оптимізація інформаційних систем(Anaconda Python, LabVIEW)
 • Теорія експериментальних досліджень (Python)
 • Моделювання інформаційних систем (Python, MATLAB/Simulink)
 • Цифрові системи передачі даних (Proteus, C/C++)
 • Комп’ютерні засоби вимірювань (JavaEE)
 • Багаторівневі системи обробки інформації (C++/Qt/Linux)